Indhold

Arkiv

Søg i denne oversigt

-
 • Kvalitetsudvikling i hjemmeplejen igennem Fælles Indsats Tidligere

  16.11.17

  I Aalborg Kommune skal projektet Fælles Indsats Tidligere gennem tæt samarbejde mellem kommune, almen praksis og hospital skabe kvalitetsudvikling i hjemmeplejen og forebygge indlæggelser

  Læs mere »

 • Forløbsprogram for den tværsektionelle iskæmiske hjerterehabilitering

  16.11.17

  I Aalborg har de skabt et rehabiliteringsforløb mellem Aalborg Universitetshospital og Aalborg Kommune, som skal mindske ventetiden mellem sektorovergange, og sikre at den enkelte patient føler, at deres behandlingsforløb er sammenhængende.

  Læs mere »

 • Center for Mental Sundhed

  16.11.17

  I Aalborg Kommune tilbyder man på Center for Mental Sundhed kurset "Åben og Rolig", der skal lindre stresssymptomer og skabe bedre sundhed og trivsel for voksne og unge borgere.

  Læs mere »

 • Samarbejde om lægedækning

  16.11.17

  Samarbejde mellem Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD) og Frederiksberg/Bispebjerg Hospital skal sikre lægedækning for borgere på midlertidige pladser med en genoptræningsplan samt borger der kommer på FKD’s akutpladser, omsorgspladser, vurderings- og palliative pladser.

  Læs mere »

 • Værdig Død

  16.11.17

  Med afsæt i Værdighedsmilliarden har Frederiksberg Kommunens Sundheds- og Omsorgsudvalg arbejdet målrettet på at styrke og udvikle indsatsen for borgere i den terminale fase med henblik på at sikre optimale betingelser for en værdig afslutning på livet.

  Læs mere »

 • Ny samarbejdsmodel mellem almen praksis og plejecentre

  16.11.17

  Udvikling og evaluering af en ny samarbejdsmodel mellem almen praksis og plejecentre i Frederiksberg Kommune, skal forbedre den sundhedsfaglige indsats for beboere i plejebolig.

  Læs mere »

 • Tilbud til hjerneskadede borgere over 65 år

  16.11.17

  I Frederiksberg Kommune forsøger de at optimere indsatsen af tilbuddet for hjerneskadede +65 årige borgere ved bl.a. kompetenceløft, pårørendetilbud, neuropsykologisk bistand

  Læs mere »

 • Dysfagi projekt - et tværfagligt fokus på synkebesvær

  16.11.17

  I Solrød Kommune forsøger de gennem en tværfaglig indsats at udbrede viden og forebygge indlæggelser omkring dysfagi - problemer med at spise, drikke og synke.

  Læs mere »

 • Tidlig opsporing

  16.11.17

  I Fredericia Kommune har de fokus på systematisk opspring af tidlig sygdom for at forebygge indlæggelser.

  Læs mere »

 • Din Indgang

  16.11.17

  Fredericia Kommune har udviklet en hel ny tilgang til at samarbejde med en gruppe borgere, der indtil nu har orienteret sig mod kommunen for at få hjælp og støtte. De har skabt Din Indgang, der er en ny måde at møde borgerne på.

  Læs mere »

Annonce
Annonce

Annonce