Indhold

Søg i Momentum

Søg i denne oversigt
-
 • Måling: 7 ud af 10 er sikre på at stemme

  13.11.17

  69 procent af vælgerne er nu helt sikre på, at de vil stemme til kommunalvalget på næste tirsdag, men der er stadig et efterslæb blandt de unge, hvor kun 57 procent er sikre på at stemme. Valgforsker vurderer, at det er lykkedes at få tag i de unge, men at de fortsat udgør en kæmpe udfordring. Den udfordring har de taget på sig i Silkeborg Kommune.

  Læs mere »

 • Hver tredje skifter parti fra folketingsvalg til kommunal

  13.11.17

  En tredjedel af vælgerne forventer at stemme på et andet parti til kommunalvalget, end de gjorde ved det seneste folketingsvalg. Størstedelen angiver kommunalpolitiske årsager til skiftet. Samtidig viser sammenligning af seneste folketings- og kommunalvalg store forskelle i partiernes tilslutning. Forskellige dagsordner, lokalpolitiske prioriteter på enkeltsager, traditioner og personer er ifølge forsker årsagerne til, at kommunalpolitik ikke bare kan sammenlignes med landspolitik.

  Læs mere »

 • Ældre vil fylde mere i stemmeboksene

  13.11.17

  Antallet af +65 årige er steget med 24 procent siden kommunalvalget i 2009. Det betyder, at de ældre nu udgør mere end en tredjedel af alle stemmeberettigede i 9 kommuner, og i 75 kommuner er flere end hver fjerde vælger over 65. Det kan få betydning for partiernes prioriteringer i valgkampen, men de ældre er en svær gruppe at få entydigt fat i, mener forsker.

  Læs mere »

 • Ældrepleje er vigtigst for danskerne i valgkampen

  13.11.17

  Ældrepleje er det absolut vigtigste emne for danskerne, når de skal stemme til kommunalvalget, og det er endnu vigtigere end ved sidste valg. Sundhed er det næst vigtigste og er steget mest siden sidste valg. Samtidig kan man se effekten af, at økonomien er blevet bedre ved at skat og beskæftigelsespolitik er blevet mindre vigtigt.

  Læs mere »

 • Demokratiets fest er sjovest sammen med andre

  13.11.17

  Over halvdelen af vælgerne forventer at tage til afstemningsstedet sammen med andre, når de skal stemme til kommunalvalget, viser en ny Momentum-undersøgelse. Valghandlingen er for mange en social begivenhed, og ved at påvirke nogen til at stemme kan man derfor også få andre med, vurderer forsker.

  Læs mere »

 • Leder: Nu skal krydset sættes

  13.11.17

  Kristian Wendelboe, administrerende direktør i KL opfordrer i sin leder alle til at stemme til kommunalvalget den 21. november.

  Læs mere »

 • Mange flere EU-borgere kan stemme til kommunalvalget

  30.10.17

  Siden kommunalvalget i 2013 er antallet af EU-borgere, der kan stemme, steget med 32 procent, men der er store forskelle på udviklingens hast kommunerne imellem. Nogle steder er det status quo, mens der andre steder er dobbelt så mange, der kan stemme. I alt har næsten 200.000 borgere fra andre EU-lande ret til at sætte deres kryds på stemmesedlen, men erfaringerne viser, at kun få gør det.

  Læs mere »

 • Flere dør i hjemlige omgivelser

  16.10.17

  Andelen af danskere, der dør på hospitalet, er faldet siden 1982. I stedet dør flere i hjemmet og på plejehjem, og i 2016 gjaldt det for hele 57 procent. Der er dog endnu flere, der ønsker at dø hjemme, så der er potentiale til at øge andelen. Men det kræver, at kommunerne har de rette rammer til at pleje de døende.

  Læs mere »

 • Valgslogans: Fra panserbasse til 197 centimeter god tone

  16.10.17

  Det vrimler med slogans i den kommunale valgkamp. Hver 3. politiker, der genopstiller til byrådet, har et slogan, viser ny Momentum-undersøgelse. Men generelt er de for dårlige og platte, lyder det fra fagmand i retorik. Et godt slogan skal få vælgeren til både at se, lugte og smage.

  Læs mere »

 • Flere og flere østeuropæiske indvandrere i Danmark

  16.10.17

  På 28 år er antallet af østeuropæere, der er flyttet til Danmark, mere end syvdoblet. Østeuropæerne fylder meget i Midt- og Sydjylland, hvor de primært arbejder med landbrug og industri, mens rengøring er det primære erhverv i hovedstadsområdet. Østeuropæerne er og vil fortsat være vigtige for at kunne skabe vækst, men de kan blive sværere at rekruttere i fremtiden, vurderer DA og kommune.

  Læs mere »

Annonce
Annonce

Annonce