Indhold

Nummer 10, 22. maj 2018

  • Færre sygedage giver flere hænder i kommunerne

    Siden 2015 er sygefraværet blandt de kommunale medarbejdere faldet med en halv dag og ligger nu på det laveste niveau i fem år. Faldet ses i 9 ud af de 10 største personalegrupper og tilskrives til dels et større fokus på dialog og konkret opfølgning. På grund af forskellige vilkår i kommunerne vil landsdækkende krav ikke give mening, vurderer forsker.

  • Private investeringer var hovedkatalysator for overophedningen på arbejdsmarkedet

    Det var især private investeringer og byggeri, der skabte overophedningen af arbejdsmarkedet før finanskrisen. Det viser en ny Momentum-analyse. Forsker vurderer, at det kræver store udsving i offentlige investeringer at ændre på arbejdsmarkedet, og KL-formand giver derfor ikke meget for finansministerens melding om, at kommunernes anlægsramme ikke kan skrues lidt op på grund af frygten for overophedning.

Annonce
Annonce

Annonce