Indhold

KL's love

KL's love beskriver bl.a. KL's formål og de forskellige politiske organers opgaver og kompetencer.

KL's love beskriver rammerne for KL's delegeretmøde, bestyrelse, formand, formandskab, udvalg, repræsentantskab og KL's kommunekontaktråd. Derudover beskriver lovene bl.a. regler for kontingent, regnskab og revision.

Lovene blev senest revideret den 1. januar 2006, hvor KL's fem kommunekontaktråd blev oprettet. KL's love kan ændres, hvis det vedtages af 2/3 af de stemmeberettigede delegerede på et delegeretmødet.

Læs KL's love