Indhold

Afdelingschefer i KL

Der er ikke afdelinger i KL, men personligt udpegede afdelingschefer, som alle er knyttet direkte til opgaverne i kontorer/centre.

Afdelingschefernes rolle er at bidrage til opgaveløsningen i centrene, koordinere og fylde det rum ud ift. interessevaretagelsen, som er aftalt med de relevante direktører.

Afdelingschef Erling Friis Poulsen

Erling Friis Poulsen varetager i samspil med direktøren på området interne og eksterne opgaver på teknik og miljøområdet og deltager i den faglige ledelse af området. Erling varetager endvidere opgaver indenfor forskning, selskaber m.v.

Digitaliseringschef/Afdelingschef Ralf Klitgaard Jensen

Ralf Klitgaard Jensen er hovedansvarlig for handlingsplanen i forlængelse af digitaliseringsstrategien og koordinerer KL’s indsats i de fællesoffentlige projekter. Det betyder, at kontorerne, herunder de to digitaliseringskontorer refererer til ham i projekter under digitaliseringshandlingsplanen. Han varetager i øvrigt internt og eksternt rettede opgaver på digitaliseringsområdet, f.eks. i forhold til KOMBIT mv., efter aftale med direktøren på området, samt opgaver på biblioteksområdet i relation til digitalisering, herunder DBC.

Jurdisk chef Pernille Christensen

Pernille Christensen er chef for kontoret Jura og EU. Hun står i spidsen for KL's juridiske rådgivning til kommunerne, ligesom hun har det tværgående ansvar i KL for de juridiske aspekter i interessevaretagelsen. Derudover har Pernille ansvaret for varetagelsen af kommunernes interesser i EU på tværs af fagområder i KL.