Indhold

Arkiv

Søg i denne oversigt

-
 • En sammenhængende indsats for de unge er afgørende

  17.11.17

  Næsten 50.000 unge under 25 år har ikke en ungdomsuddannelse og er ikke i uddannelse eller job. Udviklingen er i en årrække gået i den forkerte retning. Samtidig har vi et arbejdsmarked, der i fremtiden vil mangle faglært arbejdskraft. Derfor er der behov for at gentænke indsatsen over for de unge. Tekst af Marie Stub Bager, fuldmægtig i KL’s Økonomiske Sekretariat

  Læs mere »

 • Positive takter i refusionsomlægning

  12.11.17

  KL tager i udgangspunktet positivt imod, at et flertal i Folketinget som led i den nye erhvervs- og iværksætteraftale vil omlægge refusionen til kommunerne på beskæftigelsesområdet. KL ser frem til at drøfte de nærmere konsekvenser med regeringen.

  Læs mere »

 • Sæt fravær på dagsordenen

  10.11.17

  Når alle elever skal lære så meget, som de kan, og trives, forudsætter det, at de indgår i skolens læringsfællesskab. En elev, som har 10 procent fravær gennem hele sin skoletid, går glip af et helt skoleår. Tekst af Teis Bay Andersen, konsulent, Økonomisk Sekretariat, KL og Hanne Berthelsen, konsulent, Børn og Folkeskole, KL

  Læs mere »

 • Personale i daginstitutioner bruger tiden med børn

  06.11.17

  Næsten 80 procent af det pædagogiske personales tid i daginstitutionerne foregår sammen med børnene, viser ny KL-undersøgelse. Det er meget positivt, at så høj en procentdel af tiden bliver brugt på kerneopgaven. Samtidig giver undersøgelsen anledning til lokale drøftelser om hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse. Tekst af Trine Dahl Iversen, analysekonsulent i Arbejdsgiverpolitisk Center, KL

  Læs mere »

 • KL bifalder undersøgelse af effekten af offentlig service

  03.11.17

  KL er tilfredse med, at 12 millioner kroner fra forskningsreserven skal bruges til at undersøge, hvilke effekter investeringer i offentlig service har på samfundsøkonomien.

  Læs mere »

 • Karakteristik af stemmeberettigede EU-borgere til kommunalvalget 2017

  31.10.17

  Formålet med denne analyse er at karakterisere udviklingen i antallet af stemmeberettigede fra kommunalvalget i 2013 til 2017. Der fokuseres i dette notat specifikt på EU-borgere, som siden 2013 har oplevet en stigning på 32 pct.

  Læs mere »

 • Skatterne stiger lidt i 2018

  26.10.17

  Efter en intens budgetproces lokalt og fælleskommunalt er de kommunale budgetter for 2018 nu vedtaget. Mens den samlede udgiftsside stadig fintælles, er overblikket over kommunernes primære indtægtskilde, skatterne, klart: Det endte med en marginal stigning på 82 millioner kroner. Tekst af Mette Rosenbeck, chefkonsulent i KL’s Økonomiske Sekretariat

  Læs mere »

 • Den kommunale skat for 2018 er på plads

  16.10.17

  De kommunale budgetter er nu på plads. 13 kommuner sætter skatten ned i 2018, mens 4 kommuner sætter den op.

  Læs mere »

 • Beskæftigelsesindsats set i lyset af østeuropæisk indvandring

  12.10.17

  En del af efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft dækkes i dag af udenlandsk arbejdskraft, men hvordan påvirker indvandringen indsatsen for de ledige, der står uden for arbejdsmarkedet? Hvilken strategi kan sikre, at ledige på kontanthjælp kan konkurrere med østeuropæisk arbejdskraft? Tekst af Niels Henning Bjørn, chefkonsulent i KL’s analyse og makroenhed og Rasmus Trudsø Telling, specialkonsulent i KL’s Økonomiske Sekretariat

  Læs mere »

 • KL glæder sig over fremgang i dansk økonomi

  10.10.17

  KL's administrerende direktør glæder sig over, at den nye vismandsrapport viser fortsat fremgang i dansk økonomi. Han pointerer, at der skal være råderum til kommunale investeringer.

  Læs mere »

Annonce
Annonce

Annonce