Indhold

Kodeks for forvaltningens rådgivning

På KØF i 2016 lancerede KL inspirationskataloget: ”Kodeks for forvaltningens rådgivning”

Inspirationskataloget tager afsæt i det bud på kodeks til kommunerne, der fremgår af Bo Smith-udvalgets rapport om embedsmandens rolle i det moderne folkestyre. Kataloget supplerer Bo-Smith-udvalgets kodeks med nogle øvrige spørgsmål og dilemmaer, der kan opstå i samspillet mellem politikere og embedsmænd.

Kataloget er udarbejdet med tanke på at politikere og forvaltning kan udvælge de temaer og diskussioner fra kataloget, som man ønsker at prioritere og drøfte nærmere lokalt.

Kataloget kan hentes på dansk og på engelsk nedenfor.

Nyheder

  • Katalog skal inspirere til drøftelser mellem politikere og forvaltning

    KL udgiver inspirationskataloget ”Kodeks for forvaltningens rådgivning”, som sætter fokus på de gældende normer for samspillet mellem politikerne og forvaltningen i kommunerne.

  • Vigtig debat om embedsmænds roller

    KL hilser Bo Smith-udvalgets rapport velkommen som et godt afsæt for vigtige drøftelser om samspillet mellem embedsmænd og politikere i den offentlige sektor. KL vil sammen med kommunaldirektørerne nu tage initiativ til det videre arbejde med et kodeks for embedsmænd i kommunerne.

Annonce
Annonce

Annonce