Indhold

Bedre sammenhæng

En mere effektiv, bedre og integreret offentlig sektor skal sikre sammenhængende velfærd i øjenhøjde med den enkelte borger.

Mere sammenhæng for borgere og virksomheder
KL offentliggør et nyt udspil - "Bedre sammenhæng for borgere og virksomheder". Udspillet indeholder KL's input til ti områder i det kommunale virke med konkrete bud til regeringen på, hvordan sammenhængsreformen skal forbedre snitfladerne mellem kommunerne og den øvrige del af den offentlige sektor, så bedre og mere velfærd for borgerne opnås.

Det er en fælles ambition at skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor
KL har i længere tid arbejdet for at skabe mulighed for bedre tværsektoriel sammenhæng i de tilbud, som kommunerne skal understøtte borgere og virksomheder med.

De ti temaer, som KL sætter fokus på, bærer alle præg af, at de lovgivningsmæssige rammer eller myndighedsgrænserne skaber barrierer for at skabe den bedst mulige vej for borgere og virksomheder gennem det offentlige system. De ti temaer bør have særligt fokus i regeringens arbejde med en sammenhængsreform

Pressemeddelelse

  • Nu begynder udgiftspresset for alvor at kunne mærkes

    De kommunale regnskabstal for 2017 afspejler det massive pres, kommunerne oplever på udgifterne til kernevelfærden og et voksende behov for at kunne investere i renoveringer og nybyggeri. Økonomiaftalen for 2019 er nødt til at tage højde for det pres, siger KL-formand Jacob Bundsgaard.

Annonce
Annonce

Annonce