Indhold

Analyser

På denne side kan du finde analyser fra KL's analyse- og makroenhed.

Danmark i forandring

 • 22.06.17

  Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

  Formålet med dette analysenotat er at belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med nærmere fokus på perioden fra finanskrisen og frem.

 • 14.03.17

  Under samme tag som svigermor

  Formålet med dette analysenotat er at belyse udviklingen i antallet og andelen af familier, der bor sammen med svigermor og/eller svigerfar i perioden 2007-2017.

 • 27.02.17

  Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet

  Formålet med dette analysenotat er at anskueliggøre, hvordan udbuddet af ejerboliger i landdistrikterne længere væk fra de største byer påvirkes af de demografiske forskydninger der pågår. Fremtiden er svær at spå om, men på trods heraf sandsynliggøres, at boligmarkedet i landdistrikterne længere væk fra de største byer kan bliver endnu mere udfordret i årene fremover.

Arbejdsmarked

Sundhed

Socialområdet

Uddannelse

 • 08.11.16

  Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget efter 9. klasse

  Formålet med dette analysenotat er at tegne billeder af unge, som går ud af 9. klasse. Der gives karakteristik af de unge, som vælger henholdsvis de ordi-nære 10. klasser, 10. klasse på efterskole, erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.

 • 16.03.16

  Udviklingen i det geografiske udbud af uddannelser

  Analyse af dels udviklingen i antallet af igangsatte uddannelser og deres geografiske placering, og dels udviklingen i det geografiske udbud af uddannelser med det formål, at identificere om og i hvilket omfang uddannelsessystemet centraliseres.

 • 14.10.15

  Eksamenskarakterer - almene gymnasier (Stx)

  I dette analysenotat analyseres forskellene på eksamens- og årskarakterer på de almene gymnasier (Stx) for de elever, der blev studenter i årene 2012-2014. Som en del af analysen ses der nærmere på størrelsen af forskellen mellem skriftlige eksamens- og årskarakterer på tværs af gymnasier. En ensartet karaktergivning for ensartede præstationer på tværs af landets gymnasier er særdeles vigtig, fordi karaktererne er bestemmende for de unges valgmuligheder mht. videregående uddannelse.

Øvrigt

Analyser i Momentum

 • 30.10.17

  Mange flere EU-borgere kan stemme til kommunalvalget

  Siden kommunalvalget i 2013 er antallet af EU-borgere, der kan stemme, steget med 32 procent, men der er store forskelle på udviklingens hast kommunerne imellem. Nogle steder er det status quo, mens der andre steder er dobbelt så mange, der kan stemme. I alt har næsten 200.000 borgere fra andre EU-lande ret til at sætte deres kryds på stemmesedlen, men erfaringerne viser, at kun få gør det.

 • 16.10.17

  Flere og flere østeuropæiske indvandrere i Danmark

  På 28 år er antallet af østeuropæere, der er flyttet til Danmark, mere end syvdoblet. Østeuropæerne fylder meget i Midt- og Sydjylland, hvor de primært arbejder med landbrug og industri, mens rengøring er det primære erhverv i hovedstadsområdet. Østeuropæerne er og vil fortsat være vigtige for at kunne skabe vækst, men de kan blive sværere at rekruttere i fremtiden, vurderer DA og kommune.

 • 18.09.17

  Flere indvandrere bliver socialrådgivere og sosuassistenter

  Flere og flere med ikke-vestlig baggrund ansættes i job, der kræver en uddannelse. Flest arbejder fortsat med rengøring, men det er positivt, at gruppen fordeler sig på flere jobkategorier, lyder det fra flere sider.

Annonce
Annonce

Annonce