Indhold

Artikler

 • 24.05.18

  Kommunerne får nøglerolle i forenklet erhvervsfremmesystem

  Regeringen har torsdag indgået en aftale med Dansk Folkeparti om et nyt erhvervsfremmesystem, som tager afsæt i virksomhedernes behov og har kommunerne i en nøglerolle.

 • 23.05.18

  Styrket og forenklet erhvervsfremmeindsats

  Regeringen og KL har nået en forståelse af, hvordan en styrket og mere enkel erhvervsfremmeindsats med stærk kommunal forankring skal tilrettelægges.

 • 22.05.18

  Grundkapitalindskuddet skal fastholdes på 10 pct.

  Når KL og regeringen mødes tirsdag eftermiddag til forhandlinger om kommunernes økonomi for 2019, vil KL’s forhandlerteam især fokusere på at sikre, at den andel af nybyggeri i den almene sektor, som kommunerne skal finansiere, ikke overstiger 10 pct. Alternativet er alt for stor usikkerhed i den kommunale økonomi.

 • 22.05.18

  Orienteringsmøder om aktuel kommunaløkonomi

  I lighed med tidligere år afholder KL efter afslutningen af forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2019 en række møder, hvor der orienteres om forhandlingerne og om indholdet i en eventuel økonomiaftale for 2019

 • 21.05.18

  Private investeringer var hovedkatalysator for overophedningen på arbejdsmarkedet

  Det var især private investeringer og byggeri, der skabte overophedningen af arbejdsmarkedet før finanskrisen. Det viser en ny Momentum-analyse. Forsker vurderer, at det kræver store udsving i offentlige investeringer at ændre på arbejdsmarkedet, og KL-formand giver derfor ikke meget for finansministerens melding om, at kommunernes anlægsramme ikke kan skrues lidt op på grund af frygten for overophedning.

 • 16.05.18

  Ja til mere samarbejde med privat erhvervsliv – men nej til måltal

  KL vil gerne drøfte med regeringen, hvordan kommunerne kan samarbejde endnu mere med det private erhvervsliv. Men høje måltal for kommunernes konkurrenceudsættelse er en forkert vej at gå, siger KL-næstformand Martin Damm i en kommentar til regeringens nye udspil.

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce