Indhold

Arbejdsgiverpolitisk Center

Centret varetager kommunernes arbejdsgiverinteresser og forhandler overenskomster for næsten en halv million kommunalt ansatte. Det gælder fx i forhold til at optimere overenskomsterne og arbejdstidsaftalerne til velfærdsudviklingen, men også i forhold til at reducere sygefraværet, optimere arbejdsmiljøet i en effektiv hverdag og understøtte en god dialog med medarbejderne.

Allan Winther Graversen

Allan Winther Graversen

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • awg@kl.dk
 • 33703220
 • Arbejdsområde:

  Forhandling, Sagsbehandling og konsulentopgaver på det tekniske område. Pension indenfor overenskomstområdet og kontakt til pensionskasserne/Niveau 2-forhandlinger vedr. lokal løndannelse

Amanda Rosendal

Amanda Rosendal

 • Sekretær
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • ampe@kl.dk
 • 33703283
 • Arbejdsområde:

  LP-nyt, Dialogportalen, økonomi, administration

   

Amelia Nathalie Høj Callesen

Amelia Nathalie Høj Callesen

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • anhc@kl.dk
 • 33703125
 • Arbejdsområde:

  Overenskomstfortolkning, rådgivning, sagsbehandling inden for KL's generelle aftaler om f.eks ferie, tidsbegrænset ansættelse, kontrolforanstaltninger m.v. 

   

Andreas Møller Iversen

 • Student
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • amiv@kl.dk
 • 33703359

Anne Marie Ladefoged

 • Chefkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • anml@kl.dk
 • 33703354
Bente Hammer

Bente Hammer

 • Chefkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • bhm@kl.dk
 • 33703473
 • Arbejdsområde:

  Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg, arbejdsgiverforhold og overenskomstforhandlinger

Charlotte Hougaard Clifford

 • Kontorchef
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • chcl@kl.dk
 • 33703312
Ditte Birch

Ditte Birch

 • Student
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • dkbi@kl.dk
 • 33703036
 • Arbejdsområde:

  Kompetencefonden og Tryghedspuljen.

  Webindhold på siden 'Arbejdsgiver'

   

Dorte Thorgaard

Dorte Thorgaard

 • Chefkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • dot@kl.dk
 • 33703162
 • Arbejdsområde:

  Koordinator på Aftale om udviklingsmæssige Aktiviteter. Projektledelse.

Elvi Hygum Toftgaard

Elvi Hygum Toftgaard

 • Specialkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • elto@kl.dk
 • 33703191
 • Arbejdsområde:

  Strategiprojekt om kommunal arbejdsgiverpraksis, kommunalt sygefravær, analyser og projektledelse.

Emil Rosenlund Andersen

Emil Rosenlund Andersen

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • emra@kl.dk
 • 33703065
 • Arbejdsområde:

  Administrative/tekniske område
  AUA-projekter

Frank Hedegaard

Frank Hedegaard

 • Chefkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • frh@kl.dk
 • 33703178
 • Arbejdsområde:

  Budgettering af løn, herunder budgetvejledning, Reguleringsordningen, Lønøkonomiske forhold herunder lønstatistik

  AKUT

  Lønskøn

  Fremskrivningsprocent

   

Gitte Lind Lyngskjold

Gitte Lind Lyngskjold

 • Chefkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • gly@kl.dk
 • 33703424
 • Arbejdsområde:

  Arbejdsgiverforhold, forhandling, rådgivning, sagsbehandling, projekter, undervisning og konsulentopgaver, primært på administrativt/teknisk område

Hasse Scheldon Gustafsson

Hasse Scheldon Gustafsson

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • hgu@kl.dk
 • 33703769
 • Arbejdsområde:

  Forhandling, rådgivning, konsulentopgaver og sagsbehandling indenfor overenskomstforhold på ældre og sundhedsområdet.

Henriette Kruppa Nielsen

Henriette Kruppa Nielsen

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • hkn@kl.dk
 • 33703729
 • Arbejdsområde:Forhandling, rådgivning og sagsbehandling særligt på skoleområdet
Henriette Mie Hansen

Henriette Mie Hansen

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • hemh@kl.dk
 • 33703409
 • Arbejdsområde:

  Fortolkning, forhandling og rådgivning på ældre- og sundhedsområdet. Arbejdstid på de kommunale døgnområder. Aftale om fravær af familiemæssige årsager.

Ida Chidekel

Ida Chidekel

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • idch@kl.dk
 • 33703428
 • Arbejdsområde:

  Overenskomster for pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere mm.

  Aftale om fravær af familiemæssige årsager.

   

Jakob Martin Lemke

Jakob Martin Lemke

 • Specialkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • jaml@kl.dk
 • 33703157
 • Arbejdsområde:

  Forhandling, Sagsbehandling og konsulentopgaver på det tekniske område, herunder mæglingsmøder om fortolkning af overenskomster og Niveau 2-forhandlinger vedr. lokal løndannelse.

  Ansvarlig for området vedr. særlige ansættelser - herunder fleksjob, løntilskud, seniorjob.

Jakob Reinholt

 • Chefkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • jar@kl.dk
 • 33703468
 • Arbejdsområde:

  Arbejdsgiverforhold, interessevaretagelse og konsulentopgaver mv. for kommuner, virksomheder og aktieselskaber. Primært tekniske område. Rådgivning af serviceaftalevirksomheder. Beredskabsområdet. ERFA-grupper. UHT-fonden. 

Jonas Ellemand

Jonas Ellemand

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • joel@kl.dk
 • 33703901
 • Arbejdsområde:

  analyse arbejdsmarkedsforhold, FLIS

Joshua Vatit Mair

Joshua Vatit Mair

 • Student
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • jovm@kl.dk
 • 33703146
 • Arbejdsområde:

  Arbejdsgiverpolitisk

Kirstine Hougaard

Kirstine Hougaard

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • kih@kl.dk
 • 33703782
 • Arbejdsområde:

  Bedre til ord, tal og IT, Ufaglært til Faglært, Den Kommunale Kompetencefond, samskabelse, frivillighed, Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, ledelse af borgerinddragelse, relationel koordinering.

Lars Ørskov

Lars Ørskov

 • Chefkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • ors@kl.dk
 • 33703112
 • Arbejdsområde:overenskomstfortolkning og forhandling af aftaler - særligt på det pædogogisk område og undervisningsområdet, fagretlige sager, faglig voldgift

Line Schubert

 • Chefsekretær
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • lisc@kl.dk
 • 33703141
Louise Koldby Dalager

Louise Koldby Dalager

 • Kontorchef
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • lkd@kl.dk
 • 33703906
 • Arbejdsområde:

  Undervisning

Mads Daniel Lindeholm

Mads Daniel Lindeholm

 • Student
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • madl@kl.dk
 • 33703274
 • Arbejdsområde:

  Statistisk analyse

Mai Pedersen

 • Chefkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • mape@kl.dk
 • 33703098
 • Arbejdsområde:

  Fravær af familemæssige årsager, rammeaftale om seniorpolitik, aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet personale, aftale om beskæftigelsesanciennitet for ansatte i kommuner, tjenestefrihed og overenskomster på det pædagogiske område (BUPL/SL)

Malene Aahøj

Malene Aahøj

 • Fondssekretær
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • mala@kl.dk
 • 33703190
 • Arbejdsområde:

  Den Kommunale Kompetencefond
  Telefon 33 70 38 71
  Telefontid 09.30 - 11.30 og 12.30-14.30

Maria Lærke Hansen

Maria Lærke Hansen

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • mlha@kl.dk
 • 33703084
 • Arbejdsområde:

  Overenskomstfortolkning, rådgivning og sagsbehandling på ældre- og sundhedsområdet. Arbejdstid på de kommunale døgnområder.

Marie Ramskov Balch

Marie Ramskov Balch

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • marb@kl.dk
 • 33703089
 • Arbejdsområde:

  Fremfærd, afbureaukratisering på de kommunale arbejdspladser, samskabelse og tillidsbaseret ledelse og styring, integration, IGU

Martin H. Larsen

Martin H. Larsen

 • Specialkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • mkl@kl.dk
 • 33703373
 • Arbejdsområde:Forhandling, rådgivning og sagsbehandling på undervisningsområdet
Mik Dalsgaard Andreassen

Mik Dalsgaard Andreassen

 • Souschef
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • mdj@kl.dk
 • 33703400
 • Arbejdsområde:Forhandling, rådgivning, konsulentopgaver og sagsbehandling på ældre- og sundhedsområdet. Overenskomstforhold på sygesikringsområdet.
Nina Roth

Nina Roth

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • niro@kl.dk
 • 33703118
 • Arbejdsområde:

  Arbejdsmiljø

Poul Simon Rasmussen

Poul Simon Rasmussen

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • psra@kl.dk
 • 33703014
 • Arbejdsområde:

  Overenskomstfortolkning, rådgivning, sagsbehandling og forhandling af aftaler på undervisningsområdet samt det pædagogiske område.

Preben Meier Pedersen

Preben Meier Pedersen

 • Chefkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • pmp@kl.dk
 • 33703819
 • Arbejdsområde:

  Arbejdsmiljø, erstatning for arbejdsskader og erhvervssygdomme. Forebyggelsesfonden. Røgfri miljøer. Sygefravær.

Sanne Brønserud Larsen

Sanne Brønserud Larsen

 • Chefkonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • sla@kl.dk
 • 33703752
 • Arbejdsområde:

  Kompetenceudvikling, Aftalen om kompetenceudvikling, Den Kommunale Kompetencefond, Ufaglært til faglært, 'Bedre til ord, tal og IT', Trygehdspuljen, Ledelse af kompetenceudvikling, Ledere der lykkes, Innovation, Ledernetværk, Facilitering af ledernetværk, Distanceledelse.

Theresa Nørregaard Jørgensen

Theresa Nørregaard Jørgensen

 • Student
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • thnj@kl.dk
 • 33703144
 • Arbejdsområde:

  Analyse

Tina Eggert Thomsen

Tina Eggert Thomsen

 • Konsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • tiet@kl.dk
 • 33703389
 • Arbejdsområde:

  Overenskomstfortolkning, rådgivning, forhandling og sagsbehandling på ældre- og sundhedsområdet. Arbejdstid på de kommunale døgnområder.

Trine Dahl Iversen

Trine Dahl Iversen

 • Analysekonsulent
 • Arbejdsgiverpolitisk Center
 • trdi@kl.dk
 • 33703085
 • Arbejdsområde:

  Strategiprojekt om kommunal arbejdsgiverpraksis, Analyser af det kommunale arbejdsmarked, Arbejdsgiverpolitik, Etniske nøgletal, Det inkluderende arbejdsmarked, AC tillidsrepræsentant