Indhold

Center for Vækst og Beskæftigelse

Centeret varetager kommunernes interesser i forhold til udvikling af vækst og beskæftigelse i hele landet. Centeret varetager kommunernes interesser inden for beskæftigelse, erhvervsudvikling (herunder business regions), uddannelsespolitik, integration, turisme samt kultur- og fritidsområdet.

Amanda Katrine pilegaard Løvborg

Amanda Katrine pilegaard Løvborg

 • Student
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • akpj@kl.dk
 • 33703043
 • Arbejdsområde:

  Kultur og fritid

Andreas Fuglsang Olsen

 • Student
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • anfo@kl.dk
 • 33703476

Anna Ballan

 • Specialkonsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • annb@kl.dk
 • 33703425
Annika Rosendal

Annika Rosendal

 • Chefsekretær
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • arn@kl.dk
 • 33703120
 • Arbejdsområde:

  Sekretær

Birger Mortensen

Birger Mortensen

 • Chefkonsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • bir@kl.dk
 • 33703800
 • Arbejdsområde:

  Integrationsområdet generelt, danskundervisning for voksne udlændinge,  finansiering og repatriering.

Brian Bynck Siggaard

Brian Bynck Siggaard

 • Chefkonsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • brs@kl.dk
 • 33703450
 • Arbejdsområde:

  Kontanthjælp, rådighedsvurdering, dokumentation og analysearbejde , it-understøttelse i jobcentre og ydelseskontor, KYkontanthjælpsprojekt i Kombit

Camilla Iversen

Camilla Iversen

 • Specialkonsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • caiv@kl.dk
 • 33703329
 • Arbejdsområde:

  Digitalisering på beskæftigelsesområdet

Christian Olkjær-Rohde

Christian Olkjær-Rohde

 • Konsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • chor@kl.dk
 • 33703250
 • Arbejdsområde:

  - Erhvervsfremme og erhvervsudvikling
  - Kommunernes detailhandelsindsats som en vej til vækst og bosætning
  - Danmarks Vækstråd

Christoffer Ramsdal Hansen

 • Konsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • chrh@kl.dk
 • 33703432
Dorthe Lehm Jensen

Dorthe Lehm Jensen

 • Konsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • dlj@kl.dk
 • 33703543
 • Arbejdsområde:

  Integrationsområdet

Ellen Sveistrup Dahl

 • Specialkonsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • esda@kl.dk
 • 33703444
Frederik Nordentoft Andersen

Frederik Nordentoft Andersen

 • Specialkonsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • frna@kl.dk
 • 33703405
 • Arbejdsområde:

  Beskæftigelsespolitik: 

  - Indsatsen for forsikrede ledige

  - Kommunernes virksomhedsindsats

  - Sygedagpengeområdet

  - Socialøkonomiske virksomheder

  KL-projektet "Danmark i forandring"

Helle Kolind Mikkelsen

Helle Kolind Mikkelsen

 • Chefkonsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • hkm@kl.dk
 • 33703205
 • Arbejdsområde:Kulturområdet. Projektleder på Det Digitale Bibliotek (nr 39 i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi). KLs kultur- og fritidskonference (hvert andet år). Varetager opgaver i relation til folkebiblioteker, teaterområdet, børnekultur, DBC. DanBib. Kombiblioteker/fællesbiblioteker/integrerede biblioteker. Kls kontakt til og samarbejde med Danmarks Biblioteksforening. Kulturministeriet, Kulturstyrelsen, råd og nævn. Økonomi og statistik på biblioteksområdet. Budgetvejledning.

Henrik Thomassen

 • Kontorchef
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • heth@kl.dk
 • 33703229

Karen Hauer Møller

 • Student
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • kahm@kl.dk
 • 33703042
Karoline Amalie Steen

Karoline Amalie Steen

 • Kontorchef
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • kaas@kl.dk
 • 33703236
 • Arbejdsområde:

  Erhverv, turisme, uddannelse og kultur og fritid

Kim Jessing Pedersen

Kim Jessing Pedersen

 • Konsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • kijp@kl.dk
 • 33703515
 • Arbejdsområde:

  Idræt og fritid, folkeoplysningsloven, idræts- og fritidsfaciliteter, foreninger og frivillige, dialog med idrætsorganisationer, IDAN og Kulturministeriet, KL's facilitetskonference, tværgående arbejdsgrupper omhandlende idræt og foreningers betydning for sundhed, integration og indlæring.

Kirstine Bukhave

 • Student
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • kibu@kl.dk
 • 33703472
Kristina Bendixen

Kristina Bendixen

 • Vicekontorchef
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • kbe@kl.dk
 • 33703287
 • Arbejdsområde:Overordnet strategi og politik på beskæftigelsesområdet, enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem, styring og finansiering af beskæftigelsesindsatsen, medlem af Beskæftigelsesrådet, it-understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

Kristine Wiberg Plougsgaard

 • Chefkonsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • krwp@kl.dk
 • 33703252

Laila Benedikte Jensen

 • Kontor Assistent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • labj@kl.dk
 • 33703254
Lasse Jacobsen

Lasse Jacobsen

 • Student
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • laja@kl.dk
 • 33703140
 • Arbejdsområde:

  Erhvervsområdet

   

Liva Westergaard

Liva Westergaard

 • Praktikant
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • liwe@kl.dk
 • 33703463
 • Arbejdsområde:

  Erhvervsteamet, Erhvervstræf 2018, Tilfredshedsundersøgelse beskæftigelsesområdet, detailhandel

Mathilde Findalen Birckersteth

 • Praktikant
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • mafb@kl.dk
 • 33703475
Mette Berg

Mette Berg

 • Specialkonsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • mebe@kl.dk
 • 33703407
 • Arbejdsområde:

  Forberedende uddannelser

Mette Marie Høgenhaven Mouritsen

 • Student
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • mmhm@kl.dk
 • 33703306
Mette Skovbjerg

Mette Skovbjerg

 • Specialkonsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • mesk@kl.dk
 • 33703253
 • Arbejdsområde:

  Erhvervsfremme, erhvervsudvikling, klynger, cirkulær økonomi

Olivia Wadskær Bang

Olivia Wadskær Bang

 • Student
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • owba@kl.dk
 • 33703103
 • Arbejdsområde:

  Student på uddannelsesområdet i Center for Vækst og Beskæftigelse

Pernille Stentebjerg

Pernille Stentebjerg

 • Konsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • pesb@kl.dk
 • 33703746
 • Arbejdsområde:

  Arbejder bl.a. med tilfredshedsmåling af kommunal service, klyngeområdet, EU's strukturfonde, business regions, KL's Erhvervstræf samt Erhvervspolitisk netværk.

Rasmus Winther Graversen

Rasmus Winther Graversen

 • Student
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • rawg@kl.dk
 • 33703104
 • Arbejdsområde:

  Beskæftigelse, sygedagpengeblanketter, beskæftigelsestræf og jobCAMP.

Rie Martens

Rie Martens

 • Konsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • rima@kl.dk
 • 33703840
 • Arbejdsområde:

  Integrationsindsatsen generelt, integrationsloven

Rune Rathsach Andersen

Rune Rathsach Andersen

 • Chefkonsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • rura@kl.dk
 • 33703814
 • Arbejdsområde:

  Vækst og erhvervsfremme, erhvervspolitik, business regions, iværksætteri, SMV, nye virksomheder, Danmark i forandring, kvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Sara Glahder Lindberg

Sara Glahder Lindberg

 • Chefkonsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • sgl@kl.dk
 • 33703149
 • Arbejdsområde:

  Integrationsindsats generelt, integrationsloven, integrationstræf.

Sidsel Krarup Bjerrum

Sidsel Krarup Bjerrum

 • Konsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • sikb@kl.dk
 • 33703829
 • Arbejdsområde:

  Beskæftigelse

Sifka Etlar Frederiksen

 • Student
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • sief@kl.dk
 • 33703479
Sofie Plenge

Sofie Plenge

 • Konsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • sopl@kl.dk
 • 33703457
 • Arbejdsområde:

  Kultur og fritid.

  Musik- og kulturskoler, regionale spillesteder, liveområdet, musikområdet generelt.

  Museumsområdet, herunder arkæologi.

  Filmområdet, foreningsdrevne biografer.

  Kulturen som vækstdriver, kulturturisme, kreative erhverv, kreativ vækst. 

  Styring og ledelse på kulturområdet.

Thomas Trøster Højfeldt

Thomas Trøster Højfeldt

 • Konsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • thtr@kl.dk
 • 33703248
 • Arbejdsområde:

  Erhvervspolitik og regional udvikling

Tim Pedersen

Tim Pedersen

 • Specialkonsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • tipe@kl.dk
 • 33703461
 • Arbejdsområde:

  Sundhedsfaglige uddannelser, pædagoguddannelsen, REP-rådet, Forskning, dialog med professionshøjskoler

   

Ulla Schärfe

Ulla Schärfe

 • Boligsocial konsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • ulsc@kl.dk
 • 33703286
 • Arbejdsområde:

  Det boligsociale område og integrationsområdet

Ulrik Petersen

Ulrik Petersen

 • Chefkonsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • ulp@kl.dk
 • 33703452
 • Arbejdsområde:

  Arbejdsmarkedspolitik, styring, organisation og finansiering af jobcentrene og aktiv beskæftigelsesindsats

Ursula Dybmose

 • Chefkonsulent
 • Center for Vækst og Beskæftigelse
 • udy@kl.dk
 • 33703826
 • Arbejdsområde:

  Interessevaretagelse på sundhedsuddannelserne, sygeplejersker, sundhedsplejersker, social- og sundhedshjælper og assistenter, pædagogiske assistenter, tandplejere. Dimensionering af social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentudannelse, kontaktperson for ankerkommuner og KKR.