Indhold

Børn og Folkeskole

Kontoret varetager kommunernes interesser inden for børne- og ungeområdet med særlig fokus på dagtilbud og folkeskolen. Kontoret har aktuelt fokus på at understøtte kommunernes arbejde med at udvikle kvaliteten i dagtilbuddet samt at understøtte kommunernes arbejde med at omstille folkeskolen og at realisere folkeskolereformens målsætninger.

Aleksandra Raaschou Beck

Aleksandra Raaschou Beck

 • Konsulent
 • Børn og Folkeskole
 • arbe@kl.dk
 • 33703469
 • Arbejdsområde:

  Dagtilbud

Anette Aunbirk

Anette Aunbirk

 • Chefkonsulent
 • Børn og Folkeskole
 • aau@kl.dk
 • 33703539
 • Arbejdsområde:

  Udvikling af folkeskolen. Understøttelse af kommunernes omstilling af børn- og ungeområdet.

Bertram Voss

Bertram Voss

 • Konsulent
 • Børn og Folkeskole
 • bevo@kl.dk
 • 33703039
 • Arbejdsområde:

  Digitalisering på børn-og ungeområdet. Folkeskolens udvikling. Messer og konferencer.

Caroline Hegelund

Caroline Hegelund

 • Chefkonsulent
 • Børn og Folkeskole
 • chj@kl.dk
 • 33703311
 • Arbejdsområde:

  Interessevaretagelse og understøttelse af kommuner på folkeskoleområdet bl.a.  organisering af skoledagen, den åbne skole, understøttende undervisning samt aftale om fuld kompetencedækning. Flygtninge og integration på børn- og ungeområdet.  Pressekoordination på børne- og skoleområdet. 

Emilie Tang

Emilie Tang

 • Student
 • Børn og Folkeskole
 • emta@kl.dk
 • 33703300
 • Arbejdsområde:

  Afholdelse af temadage, konferencer og lignende. Derudover beskæftiger jeg mig med projekter på både dagtilbuds- og skoleområdet.

   

Hanne Bertelsen

Hanne Bertelsen

 • Konsulent
 • Børn og Folkeskole
 • hbe@kl.dk
 • 33703480
 • Arbejdsområde:

  Folkeskolen - inklusion, styrket almenundervisning, specialundervisning, børn og unge med psykiske vanskeligheder, økonomi på folkeskoleområdet. KL's Børn & Unge Topmøde

Helle Steiness Olsen

Helle Steiness Olsen

 • Chefkonsulent
 • Børn og Folkeskole
 • hso@kl.dk
 • 33703889
 • Arbejdsområde:

  Generel interesevaretagelse på dagtilbud- og skoleområdet.
  KL's Børne- og Kulturudvalg
  Partnerskab for udvikling af kvalitet i dagtilbud
  Projektleder i Væksthus for Ledelse  og AUA-projekter mv.

Ida Hagemann

Ida Hagemann

 • Specialkonsulent
 • Børn og Folkeskole
 • idha@kl.dk
 • 33703403
 • Arbejdsområde:

  Generel interessevaretagelse på børn- og ungeområdet.

Janni Elmquist Clausen

Janni Elmquist Clausen

 • Sekretær
 • Børn og Folkeskole
 • jaec@kl.dk
 • 33703127
 • Arbejdsområde:

  Kontorbudgettet, konferencer & administration

Jette Kyhl

Jette Kyhl

 • Specialkonsulent
 • Børn og Folkeskole
 • jeky@kl.dk
 • 33703776
 • Arbejdsområde:

  Dagtilbud og SFO, fritidstilbud og klubber

Karoline Grønbæk Hansen

Karoline Grønbæk Hansen

 • Student
 • Børn og Folkeskole
 • kagh@kl.dk
 • 33703365
 • Arbejdsområde:

  -

Kirsten Jørgensen

Kirsten Jørgensen

 • Chefkonsulent
 • Børn og Folkeskole
 • krj@kl.dk
 • 33703731
 • Arbejdsområde:

  Interessevaretagelse dagtilbuds- og skoleområdet. Koordinering af digitalisering på børne-, skole- og kulturområdet, Den digitale folkeskole.

Lisbeth Due Pedersen

Lisbeth Due Pedersen

 • Chefkonsulent
 • Børn og Folkeskole
 • ldpe@kl.dk
 • 33703316
 • Arbejdsområde:

  Generel interesevaretagelse på dagtilbud- og skoleområdet. Kommunal arbejdsgruppe om pædagoger i skolen. Understøttelse af nye måder at arbejde på i forvaltninger og skoleledelser med folkeskolereformen. Faglige perspektiver i overenskomstforhandlinger.

Lone Hesberg Kristensen

Lone Hesberg Kristensen

 • Chefsekretær
 • Børn og Folkeskole
 • lop@kl.dk
 • 33703872
 • Arbejdsområde:

  Chefsekretær i Børne- og kulturkontoret samt medarrangør på konferencer som Børn & Ungetopmøde, sekretær for afdelingschefen og kontorchefen samt udvalgssekretær for det politiske udvalg: Børne- og kulturudvalget.

Mads-Peter Galtt

Mads-Peter Galtt

 • Projektleder
 • Børn og Folkeskole
 • mapg@kl.dk
 • 33703019
 • Arbejdsområde:

  Organisatorisk implementering af Aula og læringsplatformene under BrugerPortalsInitiativet (BPI)

Magnus Larsen

Peter Pannula Toft

Peter Pannula Toft

 • Kontorchef
 • Børn og Folkeskole
 • pept@kl.dk
 • 33703099
 • Arbejdsområde:

  Dagtilbud og folkeskole

Rasmus Pilegaard Petersen

Rasmus Pilegaard Petersen

 • Student
 • Børn og Folkeskole
 • rppe@kl.dk
 • 33703203
 • Arbejdsområde:

  Dagtilbud, folkeskole, digitalisering

René Østergaard

René Østergaard

 • Student
 • Børn og Folkeskole
 • rnst@kl.dk
 • 33703055
 • Arbejdsområde:

  Vikar for chefsekretær Lone Hesberg Kristensen.

   

   

Søren Melcher

Søren Melcher

 • Konsulent
 • Børn og Folkeskole
 • sjo@kl.dk
 • 33703427
 • Arbejdsområde:

  Trivsel og trivselsmåling

  Inklusion

  To-sprogede

  Mellemkommunal betaling

  Udskoling

  Overgang fra udskoling til ungdomsuddannelse

  10. klasse

  Turboforløb