Indhold

Sundheds- og Ældreudvalget

Sundheds- og Ældreudvalget beskæftiger sig blandt andet med sundheds- og ældrepolitik samt psykiatri.


Sundheds- og Ældreudvalgets ansvarsområder:

 • Sundhedspolitik
 • Ældrepolitik
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Genoptræning og rehabilitering
 • Sundhedsordninger for børn  og unge
 • Forhandlinger ift. praksissektoren (tidl. sygesikringsområdet)
 • Psykiatri
 • Sundheds-it og velfærdsteknologi.

 

Udvalget kan herudover i konkrete sager rådgive og afgive indstilling til bestyrelsen i tilgrænsende spørgsmål vedrørende:

 • Uddannelse
 • Beskæftigelse
 • Socialpsykiatri
 • Misbrug
 • Konkurrenceudsættelse
 • Digitalisering
 • Kompetenceudvikling
 • Ledelse
 • Internationale sundhedsspørgsmål.

 

Udvalgets medlemmer

 • Formand: Jette Skive (O), Aarhus
 • Næstformand: Peter Sørensen (A), Horsens
 • Kristian Hegaard (B), Fredensborg
 • Pernille Beckmann (V), Greve
 • Jens Kristian Hedegaard (V), Holstebro
 • Mads Duedahl (V), Aalborg
 • Nuuradiin S. Hussein (A), Aalborg
 • Sisse Marie Welling (F), København
 • Per Clausen (Ø), Aalborg