Indhold

Social- og Sundhedsudvalget

Udvalget beskæftiger sig blandt andet med socialpolitik, herunder sociale spørgsmål for børn og unge, ældrepolitik og sundhedspolitik.

Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområder:

 • Socialpolitik, herunder sociale spørgsmål for børn og unge
 • Ældrepolitik
 • Sundhedspolitik

Udvalget kan herudover i konkrete sager rådgive og afgive indstilling til bestyrelsen i tilgrænsende spørgsmål vedrørende:

 • Arbejdsmarkedspolitik
 • Integration
 • Ældreboliger
 • Uddannelse inden for udvalgets område
 • Udbud og udlicitering
 • Digital forvaltning
 • Arbejdsmiljø
 • Forhandlinger på sygesikringsområdet
 • Sårbare børn og unge
 • Ledelse

Udvalgets medlemmer

 • Formand Thomas Adelskov (A), Odsherred
 • Næstformand Anne Møllegaard Mortensen (O), Faaborg-Midtfyn
 • Ole Glahn (B), Kalundborg
 • Hans Ejner Bertelsen (V), Morsø
 • Kirsten Terkilsen (V), Hedensted
 • Ninna Thomsen (F), København
 • H. C. Østerby (A), Holstebro
 • Mai-Britt Iversen (A), Aalborg
 • Henrik Appel Esbensen (A), København