Indhold

KV17 og KL's nye valgperiode 2018-2022

Stemmetallene ved KV2017 ligger til grund for sammensætningen af KL's politiske organer 2018-2022. I det vedlagte dokument til højre på denne side fremgår stemmetallene på landsplan og i de fem kommunekontaktråd (KKR).

KL's bestyrelse

De 17 pladser i KL's bestyrelse besættes af de politiske partier på grundlag af de samlede stemmetal ved KV17 (jf. KL's love § 6). I valgperioden 2018-2022 er posterne i KL's bestyrelse fordelt som følger:

  • Socialdemokratiet: 7
  • Radikale Venstre: 1
  • Konservative: 1
  • SF: 1
  • Dansk Folkeparti: 1
  • Venstre: 5
  • Enhedslisten: 1

Partierne har valgt bestyrelsesmedlemmer på KL's delegeretmøde den 8. marts 2018.

KL's repræsentantskab

KL's repræsentantskab består af de 98 borgmestre samt yderligere repræsentanter for politiske partier og listesamarbejder, så der opnås en forholdsmæssig fordeling af pladserne i repræsentantskabet på de politiske partier og listesamarbejder, svarende til stemmetallene ved KV17 (jf. KL's love § 12-13).

Sammensætningen af KL's repræsentantskab 2018-2022 kan ses i filen til højre på denne side. Partierne har valgt supplerende medlemmer til repræsentantskabet på KL's delegeretmøde den 8. marts 2018.

De fem kommunekontaktråd (KKR)

De fem KKR består af borgmestrene i regionen samt et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer, valgt af de politiske partier og listesamarbejder, så sammensætningen af det enkelte KKR svarer til stemmefordelingen ved kommunalvalget i regionen (jf. KL's love §15).

Valget af supplerende medlemmer til KKR er sket inden for de enkelte partier/listesamarbejder. Sammensætningen af de fem KKR kan ses i filen til højre på denne side. 

KL's udvalgsvedtægt for valgperioden 2018-2022

KL's bestyrelse har vedtaget KL's udvalgsvedtægt for valgperioden 2018-2022. Udvalgsvedtægten fastlægger udvalgenes politikområder i den nye valgperiode, hvor der bliver otte udvalg.  Hvert udvalg består af ni medlemmer inkl. en formand og en næstformand. Udvalgenes formænd/næstformænd og menige medlemmer blev valgt på KL's delegeretmøde og KL's repræsentantskabsmøde i marts 2018.

 

Udvalgsvedtægt for valgperioden 2018-2022