Indhold

Bestyrelse og formandskab

Her kan du se hvem der er medlem af KL's bestyrelse og formandskab.

KL's bestyrelse

De 17 pladser i KL's bestyrelse 2014-2018 er fordelt på grundlag af det samlede stemmetal på partier og lokallister ved kommunevalget i 2013. Medlemmerne af KL's bestyrelse er:

 • Martin Damm (V), Kalundborg - formand
 • Jacob Bundsgaard (A), Aarhus - næstformand
 • Lars Krarup (V), Herning
 • Kirsten Terkilsen (V), Hedensted
 • Jørn Pedersen (V), Kolding
 • Jens Ive (V), Rudersdal
 • Carl Christian Ebbesen (O), København
 • Preben Andersen (O), Skive
 • Michael Ziegler (C), Høje-Taastrup
 • Leon Sebbelin (B), Rebild
 • Anker Boye (A), Odense
 • Frank Jensen (A), København
 • Thomas Gyldal Petersen (A), Herlev 
 • Thomas Kastrup-Larsen (A), Aalborg
 • Thomas Adelskov (A), Odsherred
 • Kirstine Bille (F), Syddjurs
 • Jesper Kiel (Ø), Svendborg.

KL's formandskab

Bestyrelsen nedsætter et formandskab, der består af KL's formand og næstformand samt yderligere tre bestyrelsesmedlemmer. Medlemmerne af KL's formandskab er:

 • Formand Martin Damm (V), Kalundborg Kommune
 • Næstformand Jacob Bundsgaard (A), Aarhus Kommune
 • Carl Christian Ebbesen (O), Københavns Kommune
 • Kirstine Bille (F), Syddjurs Kommune
 • Leon Sebbelin (B), Rebild Kommune

Desuden deltager borgmester Thomas Kastrup-Larsen (A) fra Aalborg Kommune i formandskabsmøderne i sin egenskab af formand for KL's Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalg.