Indhold

Valg og konstituering af KKR 2018 - 2022

Her kan du se hovedpunkterne i processen for valg af medlemmer og konstituering af KL's fem kommunekontaktråd (KKR) for valgperioden 2018-2022

Medlemmer af KKR

Det er fastlagt i KL’s love, at et KKR består af:

 • Borgmestrene i KL’s medlemskommuner i den pågældende region (med viceborgmesteren som stedfortræder).
 • Et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de politiske partier og listesamarbejder. Disse medlemmer vælges således, at sammensætningen af hvert KKR kommer til at svare til fordelingen af stemmerne på de politiske partier og listesamarbejder ved kommunevalget i KL’s medlemskommuner i den pågældende region. Det er således den partimæssige sammensætning af borgmestergruppen, der ligger til grund for, hvor mange yderligere kommunalbestyrelsesmedlemmer, der skal vælges til hvert enkelt KKR.

Valg til KKR

Tidsplanen for valget af medlemmer til KKR 2018 – 2022 ser således ud: 

 • Fredag den 15. december 2017: Sidste frist for konstituering af kommunalbestyrelser og valg af borgmestre.
 • Mandag den 18. december 2017: KL meddeler de nyvalgte kommunalbestyrelser, hvor mange supplerende kommunalbestyrelsesmedlemmer, der skal vælges fra partier og listesamarbejder til hvert enkelt KKR.
 • Mandag den 18. december 2017 – fredag den 12. januar 2018: Valg af supplerende kommunalbestyrelsesmedlemmer til de fem KKR. Konkret sker valget som en valgproces inden for hvert enkelt parti/listesamarbejde i kommunerne i hver region.
 • Fredag den 12. januar 2018: Sidste frist for at give KL meddelelse om partiernes og listesamarbejdernes valg af supplerende kommunalbestyrelsesmedlemmer til KKR.

Konstituerende møder i KKR

Når valget af medlemmer til KKR er afsluttet den 12. januar 2018, vil der blive indkaldt til de konstituerende møder i KKR. De fem konstituerende møder holdes følgende dage:

 • Mandag den 22. januar 2018 kl. 10:30: KKR Sjælland
 • Onsdag den 24. januar 2018 kl. 10:00: KKR Midtjylland
 • Torsdag den 25. januar 2018 kl. 10:30: KKR Syddanmark
 • Fredag den 26. januar 2018 kl. 10:30: KKR Nordjylland
 • Mandag den 29. januar 2018 kl. 10:30: KKR Hovedstaden

Forretningsorden for KKR

Grundlaget for KKR’s virksomhed, herunder også vedr. valg og sammensætning, er beskrevet i forretningsordenen for KKR 2018 – 2022, som er besluttet af KL’s bestyrelse.

Den nye forretningsorden har virkning for KL's fem kommunekontaktråd (KKR), der sammensættes på grundlag af kommunevalget den 21. november 2017. Du kan se forretningsordenen for KKR 2018 – 2022 i bilaget her på siden

Evt. spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Susanne Nørlund Munk – snm@kl.dk eller 3370 3740.

Information om valg til KKR