Indhold

KKR Hovedstaden

KKR Hovedstaden er et af de fem kommunekontaktråd (KKR), der er etableret som det regionale led i KL’s organisation. I KKR Hovedstaden mødes borgmestrene og andre politikere fra de 29 kommuner i Region Hovedstaden for at drøfte, fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats.

Borgmester Steen Christiansen, Albertslund Kommune, er formand for KKR Hovedstaden. Næstformand er borgmester John Engelhardt fra Glostrup Kommune.

Seneste nyt

 • 19.12.17

  Sammensætningen af de fem KKR 2018-2022

  Her kan du se, hvordan de fem KKR sammensættes for perioden 2018-2022 i forhold til borgmestre og antal supplerende kommunalbestyrelsesmedlemmer.

 • 18.10.17
  Dagsorden/mødereferat

  Referat af mødet i KKR Hovedstaden den 10. oktober 2017

  KKR Hovedstaden holdt møde den 10. oktober 20 på Pharmakon, Hillerød

 • 17.10.17

  Revideret fordelingsnøgle til intern fordeling af sygeplejestuderende

  Kommunerne i KKR Hovedstaden oplever aktuelt udfordringer med at rekruttere sygeplejersker og med en øget kompleksitet i sundhedsopgaverne i kommunerne, vil der i de kommende år være et stigende behov for at kunne rekruttere sygeplejersker. Denne udfordring samt ændringer i sygeplejerskeuddannelserne (reviderede studieordninger og en kommende fusion af professionshøjskolerne UCC og Metropol) har affødt en række initiativer, herunder et forslag til en revideret intern fordelingsnøgle mellem hovedstadskommunerne.