Indhold

Valgdeltagelsen ved kommunalvalg

Den samlede valgdeltagelse endte på 70,8 % ved kommunalvalget i 2017, og i otte kommuner steg valgdeltagelsen sammenlignet med kommunalvalget i 2013.

Kilde: Momentum

Valgdeltagelsen ved kommunalvalg har i perioden 1970-2017 gennemsnitligt været på 69,8 %, hvis man ser bort fra kommunalvalget i 2001, der faldt sammen med et folketingsvalg. I 2017 endte valgdeltagelsen på 70,8 %. I alt valgte 3.226.581 stemmeberettigede at bakke op om det lokale demokrati ved at stemme til kommunalvalget 2017. Her havde de mulighed for at sætte et kryds ved en af de i alt 9.556 kandidater.

I otte kommuner steg valgdeltagelsen i 2017 sammenlignet med kommunalvalget 2013:

  • Holbæk 2,3 procentpoint
  • Frederiksberg 0,9 procentpoint
  • København 0,6 procentpoint
  • Nyborg 0,4 procentpoint
  • Roskilde 0,4 procentpoint
  • Fanø 0,3 procentpoint
  • Sønderborg 0,3 procentpoint
  • Esbjerg 0,2 procentpoint

En samlet oversigt over valgdeltagelsen i 2017 i de enkelte kommuner findes her.

Læs mere om kommunalvalg og valgdeltagelse hos Center for Valg og Partier på Københavns Universitet.