Indhold

Ændringer i valgloven

Der er sket en række ændringer i valgloven siden sidste kommunalvalg. Få overblikket her.

Valgstederne åbner en time tidligere

Ved kommunalvalget d. 21. november 2017 skal valgstederne for første gang være åbne kl. 8. Det gælder også for fremtidige valg. Valgstedernes lukketid fastholdes til kl. 20.

Afstemningssted kan ændres for vælgere med handicap og nedsat førlighed

Vælgere med handicap har ved kommunalvalget den 21. november 2017 og fremefter mulighed for at blive overført til et andet afstemningssted.

Efter ansøgning kan de overflyttes til et andet afstemningssted i bopælskommunen, hvis det er begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed. Ansøgningen skal indgives til kommunalbestyrelsen i vælgerens bopælskommune forud for hvert valg. 

Læs mere i Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning her.

Partiorganisationerne skal være klar med kandidatlisterne tidligere

Kandidatlisterne skal indleveres til kommunerne senest den 3. oktober. Ved forrige kommunalvalg lå fristen 4 uger før valgdagen. I år skal partiorganisationerne derimod indlevere kandidatlister 7 uger før valgdagen d. 21. november 2017.

Brevstemmeperioden bliver kortere

Brevstemmeperioden halveres ved kommunalvalget 2017. Brevstemmer kan afgives fra den 10. oktober og frem til den 17. november. Tidligere har man kunnet brevstemme fra den 3. tirsdag i august. Datoen er rykket, så man fremover kender kandidatlisterne, når brevstemmeperioden begynder.

Opstillingsreglerne lempes

Reglerne for antallet af stillere til en kandidatliste er forenklet. Ved valget i 2017 og fremover skal kandidatlister have mindst 25 stillere i alle kommuner undtagen i Aarhus, Aalborg og Odense, hvor man skal have mindst 50, og København, hvor det er 150.

Tidligere har kommuner med mere end 25.000 vælgere kunnet sætte antallet af påkrævede stillere op, men fremover ligger de ovenstående grænser fast.

Det er også muligt at stille op uden stillere

Det er ikke længere nødvendigt at skaffe stillere til en kandidatliste, hvis partiet eller listen blev valgt til kommunalbestyrelsen ved sidste valg. Indleveringsfristen for en kandidatlise uden stillere er den 19. september 2017. Fristen for kandidatlister uden stillere er altså 9 uger før valgdagen.  

Reglerne for opsætning af valgplakater ændres

Fra kommunalvalget d. 21. november 2017 må valgplakater tidligst sættes op ved middag den fjerde lørdag før valgdagen. I år er det altså tidligst tilladt at sætte valgplakater op lørdag den 28. oktober kl. 12. Tidligere har det været muligt at sætte valgplakater op ved døgnets begyndelse.