Indhold

Forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vold

KL har sammen med Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danske Regioner udarbejdet en ny vejledning til forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere. 4 ud af 10 kommunal-bestyrelses- og regionsrådsmedlemmer har oplevet chikane, trusler, hærværk eller vold i forbindelse med deres politiske hverv.

Råd og inspiration til lokalpolitikere og kommunalbestyrelse

KL, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danske Regioner besluttede i efteråret 2017 at opdatere den eksisterende vejledning fra 2006 til håndtering af trusler og vold mod politikere.

Den nye vejledning udkom 1. marts 2018 og indeholder konkrete råd til, hvordan man som politiker kan forebygge og håndtere chikane, trusler, hærværk og vold. Vejledningen indeholder også inspiration til, hvordan kommunalbestyrelsen kan styrke fokus på området lokalt. Det er vigtigt, at der lokalt følges op og sættes fokus på problemstillingen.

Ligesom den seneste udgave fra 2006 er vejledningen blevet til i samarbejde med Politiets Efterretningstjeneste. Du kan læse vejledningen her.

Omfattende undersøgelse

Vejledningen tager bl.a. højde for resultaterne af den undersøgelse af omfanget og karakteren af chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere, som KL, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danske Regioner gennemførte før jul 2017.

Undersøgelsen blev lavet på baggrund af et spørgeskema til samtlige kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer i valgperioden 2013-17 og var den første af sin art.

Undersøgelsen viste, at ca. 4 ud af 10 har været udsat for en eller flere krænkelser. Omkring hver sjette af de politikere, der har svaret på spørgeskemaet, har oplevet trusler. En tilsvarende andel har været udsat for hærværk. Du kan læse mere om undersøgelsen her.