Indhold

4 ud af 10 lokalpolitikere har oplevet krænkelser

4 ud af 10 kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer har oplevet chikane, trusler, hærværk eller vold i forbindelse med deres politiske hverv. Sådan lyder konklusionen i en undersøgelse, som KL har lavet sammen med Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danske Regioner. En vejledning til forebyggelse og håndtering af krænkelser er på vej.

Første undersøgelse af sin art

Undersøgelsen belyser både omfanget og karakteren af chikane, trusler, hærværk og vold, og den omfatter både kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer. Den er dermed den første af sin art.

Undersøgelsen er lavet på baggrund af et spørgeskema til samtlige kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer i valgperioden 2013-17. I alt har 1.321 kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer besvaret spørgeskemaet, og undersøgelsen har således en svarprocent på 49,5 %. Det giver et godt udgangspunkt for det videre arbejde.

Flest er udsat for chikane

Undersøgelsen viser, at ca. 4 ud af 10 har været udsat for en eller flere krænkelser. Omkring hver sjette af de politikere, der har svaret på spørgeskemaet, har oplevet trusler. En tilsvarende andel har været udsat for hærværk.

Truslerne fremsættes især via SMS, mail eller telefon og handler oftest om at ødelægge politikerens omdømme. Hærværk går især ud over valgplakater. Men næsten hver tredje politiker, der har været udsat for hærværk, har oplevet hærværk på sit køretøj.

Knap 2 % af respondenterne angiver, at de har været udsat for vold. Her gælder, at volden typisk foregår i det offentlige rum, og at der især er tale om spyt eller skub.

En tredjedel af de respondenter, der har været udsat for en eller flere krænkelser, angiver, at de har taget deres fortsatte kandidatur op til overvejelse som følge af krænkelsen. Det er ikke muligt ud fra undersøgelsen at sige noget entydigt om, hvorvidt problemet med chikane, trusler, hærværk og vold er tiltagende. 

Vejledning på vej

Undersøgelsen viser, at ca. hver tredje savner enten praksis, dialog eller vejledning i forhold til at håndtere eller forebygge krænkelser.

KL, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danske Regioner besluttede allerede i efteråret at opdatere den eksisterende vejledning fra 2006 til håndtering af trusler og vold mod politikere.

Den nye vejledning, som kommer i marts 2018, vil indeholde konkrete råd til, hvordan man som politiker kan forebygge og håndtere chikane, trusler, hærværk og vold.

Vejledningen vil samtidig indeholde inspiration til, hvordan kommunalbestyrelsen kan styrke fokus på området lokalt. Det er vigtigt, at der lokalt følges op og sættes fokus på problemstillingen.

Ligesom den seneste udgave fra 2006 bliver vejledningen til i samarbejde med PET.