Indhold

Politiske udspil

På denne side kan du finde de mest aktuelle politiske udspil fra KL. Det er hér, vi har vores fokus lige nu.

På de forskellige fagsektioner kan du desuden finde politikker og anbefalinger samt uddybende tekst, der forklarer baggrunden for de nedenstående aktuelle udspil.       

Forebyggelse for fremtiden - januar 2018

Med dette udspil ønsker KL at sætte en fælles retning for kommunernes fortsatte arbejde med at styrke forebyggelsen.

Bedre sammenhæng for borgere og virksomheder - januar 2018
Bedre sammenhæng for borgere og virksomheder - januar 2018

En god og sammenhængende velfærd i øjenhøjde med den enkelte borger er et pejlemærke for hele den offentlige sektor.

Styrk det nære sundhedsvæsen - december 2017

Et nært sundhedsvæsen, der vægter forebyggelse, rehabilitering, diagnostik, behandling og pleje ligeligt.

Fremtidens erhvervsfremme - november 2017

KL præsenterer fire konkrete forslag til en forenkling af erhvervsfremmeindsatsen.

Godt på vej - mod uddannelse og job - juni 2017
Godt på vej - mod uddannelse og job - juni 2017

Med dette udspil giver KL en række konkrete anbefalinger til, hvordan udfordringerne med at få flere elever til at vælge en erhvervsuddannelse kan imødegås.

Fælles om fremtidens socialpolitik - maj 2017

KL præsenterer en række ambitiøse og handlingsanvisende anbefalinger og budskaber i et nyt socialpolitisk udspil.

En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats - april 2017
En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats - april 2017

KLpræsenterer i nyt indspil en skitse til en ny lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Godt på vej - alle unge skal med - februar 2017

Nyt politisk udspil fra KL skal hjælpe flere unge i gang med en uddannelse eller job.