Indhold

Affald og ressourcer

Affald skal i fremtiden i højere grad ses som en ressource. Regeringen har som styringsgrundlag for affaldshåndteringen fremlagt to ressourcestrategier, der skal forebygge affald, fremme genanvendelse med fokus på kredsløb, cirkulær økonomi og symbioser.

KL arbejder på så stor kommunal indflydelse på affaldssektoren som muligt, gennem interessevaretagelse nationalt og i EU. KL har desuden fokus på jordforureningsområdet, de digitale systemer på affaldsområdet samt arbejdet med en langsigtet løsning på opbevaringen af radioaktivt affald i Danmark.

Aktuelt

Arrangementer

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce