Indhold

Det nære sundhedsvæsen

Et nært sundhedsvæsen, der vægter forebyggelse, rehabilitering, diagnostik, behandling og pleje ligeligt.

Det nære sundhedsvæsen

KL offentliggør et nyt sundhedspolitisk miniudspil - "Styrk det nære sundhedsvæsen!". Udspillet indeholder KL's bud på, hvordan vi får fremtidssikret indsatsen til de ældre og borgere med kronisk sygdom. Udspillet er primært rettet mod nationale aktører på sundhedsområdet, herunder Folketingets partier. KL understreger i udspillet endnu engang nødvendigheden af, at vi sammen prioriterer et stærkt nært sundhedsvæsen.

845 mio. kr. til den nære sundhed

Der er i finansloven for 2018 afsat 845 mio. kr. til den nære sundhed frem til 2021. Regeringen vil i indeværende folketingsperiode udmønte midlerne i et sundhedspolitisk udspil, der samler op på udvalgsarbejdet om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. KL vil med miniudspillet søge at påvirke regeringens arbejde med det sundhedspolitiske udspil og sammenhængsreformen.

Udspil om det nære sundhedsvæsen

Nyheder

  • 03.01.18

    Rigtige visioner i nyt sundhedsudspil fra regeringen

    Det nære sundhedsvæsen skal styrkes, så flere borgere kan blive behandlet i deres nærmiljø. KL’s formand glæder sig over, at nyt regeringsudspil bekender sig til visionerne om et stærkt nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Men han håber på mere ambitiøse forslag i det nye år.

  • 15.12.17

    Fremtidssikring af indsatsen til ældre og kronikere kræver investeringer i det nære

    Flere borgere skal behandles i deres nærmiljø. Kommunerne har både kompetencerne og relevante tilbud, men der mangler en konkret national plan. Nyt sundhedsindspark fra KL peger på, hvad der skal til for at løse fremtidens efterspørgsel på sundhedsindsatser i det nære.

Annonce
Annonce

Annonce