Indhold

Business regions

På få år har alle landets kommuner valgt at indgå i tværkommunale samarbejder for at fremme vækst, jobskabelse og udvikling – business regions. Flere steder i samarbejde med regionerne.

Samarbejdet i business regions bygger på en fælles erkendelse af, at man står stærkere sammen end hver for sig, når det handler om at skabe vækst. Det er en spændende udvikling, som KL følger tæt og understøtter.

Samarbejdet i business regions skaber en ramme for at udvikle fælles politiske prioriteringer, strategiske pejlemærker og konkrete projekter, der skal styrke rammevilkårene for vækst i et tæt tværkommunalt samarbejde.

I KL ser vi et stort potentiale i, at business regions kan styrke væksten i alle egne af landet. Vi hæfter os ved den fart, hvormed de skyder frem, og kan i januar 2016 tælle ni business regions, der dækker hele landet.

KL understøtter kommunernes arbejde i business regions

KL understøtter kommunernes arbejde med at skabe vækst og ønsker at bidrage til at øge viden om business regions. KL har derfor med hjælp fra de ni business regions udarbejdet en publikation (se nedenfor), der som den første af sin slags i Danmark, giver et samlet overblik over de danske business regions (den ene, Greater Copenhagen, i et grænseoverskridende samarbejde med de sydsvenske kommuner og Region Skåne).

Samarbejdskonstellationerne er nye og udvikler sig hele tiden. Nye konkrete projekter ser dagens lys. Publikationen skal derfor ses som et første øjebliksbillede, der tegner konturerne af et nyt og spændende Danmarkskort. Et Danmarkskort der tager udgangspunkt i, at aktørerne i business regions oplever et potentiale i og behov for nye udviklingstiltag i nye samarbejdsformer.  

Annonce
Annonce

Annonce