Indhold

Statusrapporter

2014-2016

På denne side finder du statusmålinger relateret til det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi 2014-2016.

Rapporterne tjener det overordnede formål at dokumentere udbredelsen af forflytningsteknologi - fra 2 til 1, vasketoiletter, spiserobotter og Bedre brug af hjælpemidler i kommunerne.

I økonomiaftalen mellem staten og KL for 2014 er det aftalt, at det fælleskommunale program ved fuld indfasning i perioden 2014-2016 samlet set skal have frigjort nettogevinster for mindst 500
mio. kr.

2017-2020

Center for Velfærdsteknologi vil inden for det fælleskommunale program for velfærdsteknologi 2017-2020 årligt offentliggøre statusrapporter inden for udvalgte fokusområder. Fokusområderne for 2017 er digitalt understøttet træning og skærmbesøg. Rapporten forventes offentliggjort ultimo 2017.

Det fælleskommunale program 2017-2020

Statusmålinger på udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger efter de årlige fokusområder.

Det fælleskommunale program 2014-2016

Statusmålinger på udbredelse af forflytningsteknologi - fra 2 til 1, vasketoiletter, spiserobotter og metoden Bedre brug af hjælpemidler.

Annonce
Annonce

Annonce