Indhold

Statusrapporter

2014-2016

På denne side finder du statusmålinger relateret til det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi 2014-2016.

Rapporterne tjener det overordnede formål at dokumentere udbredelsen af forflytningsteknologi - fra 2 til 1, vasketoiletter, spiserobotter og Bedre brug af hjælpemidler i kommunerne.

I økonomiaftalen mellem staten og KL for 2014 er det aftalt, at det fælleskommunale program ved fuld indfasning i perioden 2014-2016 samlet set skal have frigjort nettogevinster for mindst 500
mio. kr.

2017-2020

Center for Velfærdsteknologi vil inden for det fælleskommunale program for velfærdsteknologi 2017-2020 årligt offentliggøre statusrapporter inden for udvalgte fokusområder. Fokusområderne for 2017 er digitalt understøttet træning og skærmbesøg. Rapporten forventes offentliggjort ultimo 2017.

Dataindsamling 2017

Dataindsamlingen løber fra den 17. september til den 30. oktober 2017.

Det fælleskommunale program 2014-2016

Statusmålinger på udbredelse af forflytningsteknologi - fra 2 til 1, vasketoiletter, spiserobotter og metoden Bedre brug af hjælpemidler.

Annonce
Annonce

Annonce