Indhold

Udsatte børn og unge

På denne side kan du blive opdateret på den kommunale indsats over for udsatte børn og unge.

Du kan også få svar og finde inspiration til at udvikle og forbedre indsatser. Det gælder både organiseringen og sagsbehandlingsprocesserne, samt konkrete emner som familiepleje, børnepolitik og økonomi.

Nyheder

 • 30.10.17
  Konferencer og messer

  Få øget kvalitet og effekt i sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde

  Sæt kryds i kalenderen den 23. januar 2018, hvor KLK inviterer til konferencen ”Myndighed med Momentum - Kvalitet og virkning i sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde”. Vi sætter bl.a. fokus på ledelsens rolle og fælles faglig praksis.

 • 19.09.17

  Satspulje: Tidlig indsats for sårbare familier

  Sundhedsstyrelsen har åbnet op for, at kommuner kan ansøge om at deltage i kvalitetsudviklings-projekter omkring sårbare familiers sundhed og trivsel. Ansøgningsfristen er den 31. oktober 2017.

 • 20.06.17

  Vigtigt at inddrage kommunerne i nyt skilsmissesystem

  Ny model for skilsmissesystemet virker både enkel og gennemskuelig, hvilket er helt afgørende for børnene. Men vi savner en tydelig markering af, hvordan kommunerne tænkes ind i de konfliktfyldte skilsmisser, siger Thomas Adelskov.

 • 07.06.17
  Analyse/undersøgelse

  Velfærdspolitisk analyse 2017 fra Socialministeriet

  Her kan du læse mere om Socialministeriets Velfærdspolitisk Analyse vedrørende anbragte børn og unge i plejefamilier med psykiatriske diagnoser.

 • 21.03.17

  Vi må ikke tabe udsatte børn på gulvet

  Hvis vi ikke investerer i de rigtige indsatser tidligt i udsatte børns liv, så bliver det sværere og dyrere at hjælpe dem allerede i folkeskolen. Derfor er der brug for, at vi hele tiden udfordrer og deler hinandens viden og bruger vores faglighed på tværs, lyder det fra KL forud for konference om udsatte børn.

Høringssvar

Annonce
Annonce

Annonce