Indhold

Digitalisering på børn- og ungeområdet

På denne side kan du få information om digitalisering på børn- og ungeområdet. I menuen til venstre kan du læse mere om de forskellige strategier og initiativer på området.

Digitalisering på dagsordenen

Digitalisering i folkeskolen kom for alvor på KL’s dagsorden i forbindelse med projektet Den digitale skole – digitale læremidler, digitalisering af læringsmål og digitale læringsformer under den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for 2011 – 2015.  I 2011 udgjorde bøger og øvrige traditionelle medier langt størstedelen af skolernes budgetter til læremidler. Der fandtes allerede digitale værktøjer, der tilpassede læringen til barnets kompetencer. Der var imidlertid behov for at udvikle de digitale læremidler og for at se på, hvordan der kunne etableres et overblik og en nem adgang til dem.

Hertil kom behovet for fokus på elevernes individuelle læringsmål samt ønsket om at opnå en væsentlig effektivisering, bl.a. fordi læreren kunne få bedre muligheder for at tilrettelægge elevernes læring og have mere fokus på elevsamtaler om læringsmål og læringsstrategi.

De senere år er digitalisering ligeledes blevet en del af kvalitetsudviklingen i dagtilbud.

Digitale indsatser og projekter

Der er på den baggrund igangsat en række initiativer med fokus på digitalisering i skoler og dagtilbud i regi af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020, herunder indsatsen It i folkeskolen.  Du kan læse mere om strategierne og initiativerne i menuen til venstre.

I sommeren 2017 har KL endvidere inviteret alle kommuner til et toårigt partnerskab om morgendagens folkeskole og dagtilbud med fokus på it. Partnerskabet skal bidrage til den kommunale indsats for børn og unges læring, trivsel og udvikling i en mere og mere digital verden. Læs mere om partnerskabet i boksen til højre.

Nyheder

Annonce
Annonce

Annonce