Indhold

Konferencer og messer

KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2018 - sæt X i kalenderen!

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum, som afholdes den 17. - 18. maj 2018 i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Tema: Dagsordenen for en ny valgperiode – perspektiver for social- og sundhedsområdet 2018-2021

KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum i 2018 er det første i den nye valgperiode. Målet for konferen­cen er derfor at sætte fokus på nogle af de temaer, der vil være betydende i den kommende valgperi­ode. Herunder at inspirere til, hvordan de nye politiske udvalg – sammen med borgere, ledelse og medarbejdere – kan sætte politisk retning for udviklingen af social- og sundhedsområdet.

Blandt temaerne på konferencen, vil der bl.a. være fokus på:

  • Flere børn med psykiske problemstillinger – hvad skal kommunerne gøre? Herunder kobling til, hvad udviklingen på børne- og ungeområdet betyder for voksenområdet sidenhen.
  • Perspektiver for udviklingen af Det nære Sundhedsvæsen – nye og større krav til kommunernes tilbud? Herunder, hvad udviklingen på social- og sundhedsområdet kan stille af krav til nye tilgange og sam­arbejder.
  • Teknologi og digitalisering som en integreret del af opgaveløsningen. Teknologi og digitalisering er ikke en selvstændig tilgang med egne mål – teknologi og digitalisering er en forudsætning og integreret del i udviklingen af velfærdstilbud.
  • Socialt løsningsgalleri – hør om andre kommuners gode erfaringer. Kommuner og organisationer præ­senterer gode projekter og indsatser, som kan være relevante for din kommune.
  • Oplæg og taler ved ministre, forskere, brugere og eksempler fra kommunerne.

Der åbnes for tilmelding den 28. februar 2018.

Fra den 28. februar 2018, kl. 10.00 kan du læse mere om konferencen og tilmelde dig på: http://tilmeld.kl.dk/forum2018

Læs mere om stande på konferencen og tilmeld dig allerede nu som udstiller på: http://tilmeld.kl.dk/udstillereforum2018

Målgruppe

Kommunalpolitikere og embedsmænd i kommunerne, samt organisationer, foreninger, ministerier m.v. på social- og sundhedsområdet.

Hvornår

17. - 18.05.18

Sted

Aalborg Kongres & Kultur Center
Europaplads 4
9000 Aalborg

Pris

3.995,- ex moms pr. deltager (inkl. aftenarrangement med spisning torsdag aften)

Tilmeldingsfrist

16.05.18

Betalingsform

Tilmelding er bindende og faktura sendes efter konferenceafholdelse

Antal deltagere

Efter "først-til-mølle"-princippet

Yderligere information

Praktiske spørgsmål: Chefsekretær Pernille Rasmussen, plp@kl.dk, 3370 3391

Faglige spørgsmål: Chefkonsulent Jacob Meller Jacobsen, jjc@kl.dk, 3370 3852 / konsulent Andreas Schløer Madsen, ansm@kl.dk, 3370 3153

Stande: Udstillerkoordinator Sofie Helving, sohe@kl.dk, 3370 3278