Indhold

Konferencer og messer

Temadag om åbent dagtilbud i Vejle

Kom med til temadagen i Vejle, når der sættes fokus på arbejdet med åbent dagtilbud. Dagen byder på kommunale eksempler, oplæg, dialog og videndeling.

Dagtilbud af høj kvalitet skaber en positiv forskel for alle børn. Mødet med kunst og kultur, det lokale idrætsliv, en virksomhed eller forening åbner nye muligheder for læring, inspiration og viden.

I arbejdet med at udvikle gode dagtilbud ligger en oplagt mulighed for at åbne institutionerne og invitere omverden ind og søge læring, inspiration og viden uden for institutionen. I mødet mellem det omkringliggende samfund og dagtilbuddet opstår der nye muligheder for at understøtte børnenes læring, trivsel og udvikling. Det pædagogiske arbejde får nyt liv og mødet kan bidrage til nye og vigtige perspektiver hos børnene.

KL inviterer til temadage, hvor udviklingsmulighederne for det åbne dagtilbud udforskes og drøftes på tværs af forvaltninger, dagtilbudsledere, kulturinstitutioner, organisationer og andre interesserede. Temadagene byder på kommunale eksempler på arbejdet med det åbne dagtilbud, erfaringer fra kultur- og fritidslivet samt, sparring på tværs af kommuner samt forskningsoplæg. På dagen sætter vi herudover  fokus på hvad man skal være særlig opmærksom på i arbejdet med åbent dagtilbud.

 

Målgruppe

Chefer, ledere og kommunale konsulenter på dagtilbudsområdet og kultur- og fritidsområdet, kultur- og fritidsaktører samt organisationer og andre med interesse for åbent dagtilbud

Hvornår

27.02.18

Sted

Best Western
Fiskergade 2 - 8
7100 Vejle

Pris

1295,- ex moms

Tilmeldingsfrist

26.02.18

Betalingsform

EAN

Yderligere information

Har du spørgsmål vedr. konferencen er du velkommen til at kontakte student Emilie Tang på emta@kl.dk

Er du forhindret i at komme

Tilmeldingen er 100% bindende. Hvis du er forhindret i at deltage, har du mulighed for at sende en kollega i stedet.

Find arrangement efter dato

Bilag