Indhold

Kurser

MiljøJurauddannelsen - Hold S

Hold S er det nuværende hold på KL's miljøjurauddannelse og havde start i november 2017.

Deltagerne på MiljøJurauddannelsen får mulighed for at blive kommunens spydspids indenfor den seneste miljølovgivning. De får en bred indføring i de juridiske sider af sagsbehandlingen indenfor natur, miljø og planlægning.

Det nye hold hedder Hold S, og kommer til at løbe over et år med start i november 2017. Kurset afsluttes med en skriftlig opgave. Såfremt kursisten har deltaget i minimum 5 moduler samt  besvaret den skriftlige opgave, vil kursisten modtage et kursusbevis.

OBS! KL forbeholder sig ret til at sammensætte holdet subjektivt for at opnå en blandet sammensætning.

Program

Programmet følger og datoerne er vejledende. Undervisningen er inddelt i følgende moduler:

Modul 1

Generel forvaltningsret, EU-ret og juridisk metodelære den 15. og 16. november 2017

Modul 2

Vandløb og Miljømålsloven, vandforsyning og spildevand den 17. og 18. januar 2018

Modul 3

Planlægning samt Kommunalret den 14. og 15. marts 2018

Modul 4

Naturbeskyttelse samt godkendelse og driftsregulering af landbrug den 16. og 17. maj 2018

Modul 5

Godkendelse og driftsregulering af industri og VVM den 13. og 14. juni 2018

Modul 6

Jordforurening og ansvar samt affald den 22. og 23. august 2018

Modul 7

Byggesagsbehandling samt tilsyn og håndhævelse den 24. og 25. oktober 2018

Undervisere på uddannelsen

Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater

Mai-Britt Bruun, juridisk konsulent, Miljøjura.dk

Advokat Jens Flensborg, Energi & Miljø

Advokat Henriette Soja, Horten

Natalia Louise Lehnsdahl, KL

Kursusleder

Konsulent Camilla Rosenhagen, KL Teknik og Miljø

Der tages forbehold for ændringer. Der vil ikke være mulighed for at tage moduler eller kursusdage på andre hold.

Målgruppe

Erfarne miljøsagsbehandlere og ledere

Hvornår

15.11.17 - 15.10.18

Sted

Comwell Klarskovgaard
Korsør Lystskov 30
4220 Korsør

Pris

Uddannelsen koster kr. 40.980 ekskl. moms i 2017. Beløbet kan enten betales i én rate med forfald 1. december 2017 eller i to rater med forfald for halvdelen af beløbet 1. december 2017 og den anden halvdel 1. februar 2018.

Tilmeldingsfrist

01.11.17

Betalingsform

Faktura fremsendes

Yderligere information

I prisen er inkluderet:

  • 14 undervisningsdage
  • 7 overnatninger og forplejning
  • Materiale
  • Fælles online portal for kursusdeltagerne
  • Feedback på afsluttende opgave
  • Diplom for kurset

Er du forhindret i at komme

Hvis du bliver forsinket eller forhindret i at deltage i de enkelte moduler, bedes du give besked til chefsekretær Hanne Paroli, dir. tlf. 3370 3495 eller hpa@kl.dk.

Praktisk

Ved tilmelding skal vedhæftes følgende:

  • CV
  • Motivationsblanket (findes på denne side, yderst til højre under Bilag)
  • Billede

Tilmeldingen anses kun for gyldig, hvis alle dele er vedhæftet. Når formularen er sendt, sendes automatisk en mail med bekræftelse på, at den er modtaget i systemet. Bekræftelse på optagelse på kurset, sendes efter tilmeldingsfristen.

Tilmelding

Tilmelding kan ske ved at klikke her. Kontakt Hanne Paroli på 3370 3495 eller hpa@kl.dk, hvis du har spørgsmål.

Find arrangement efter dato

Bilag