Indhold

Praksisområdet

Praksisområdet

Praksisområdet omfatter privat praktiserende leverandører til det offentlige inden for sundhedsområdet. Området reguleres af overenskomster, som er indgået mellem de enkelte praksisorganisationer og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Fysioterapi

Kommunerne har myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi (herunder ridefysioterapi), mens regionerne har ansvaret for den almene fysioterapi. Udgifterne til den vederlagsfri fysioterapi beløber sig til ca. 1 mia. kr. årligt (2015). Omkring 70.000 handicappede får hvert år behandling hos de privatpraktiserende fysioterapeuter.

Øvrige praksisområder

KL samarbejder med Danske Regioner omkring forhandling af overenskomsterne på en række andre praksisområder:

  • Almen praktiserende læger
  • Praktiserende speciallæger
  • Psykologer
  • Kiropraktorer
  • Fodterapeuter
  • Tandlæger

Link: Overenskomsterne for disse områder findes på OK-portalen 

Tandpleje

Kommunen skal tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge under 18 år, omsorgstandplejepatienter og specialtandplejepatienter.

Tandpleje til børn og unge under 18 år samt omsorgstandpleje kan tilbydes både i kommunalt regi og i privat praksis. Såfremt kommunen vælger at tilbyde tandpleje i privat praksis reguleres forholdet mellem tandlægen og kommunen af overenskomster indgået mellem Tandlægeforeningen og KL. 

Annonce
Annonce

Annonce