Indhold

Udbud og virksomhedsoverdragelse

Det kræver ofte særlig juridisk kompetence at håndtere de tilfælde, hvor kommunen ikke selv udfører opgaverne – fx i forbindelse med udbud eller driftsoverenskomster med selvejende institutioner.

Kontrakter ved udbud
I forbindelse med udbud skal en kontrakt sikre et afbalanceret og gennemsigtigt aftalegrundlag mellem parterne. Det skal blandt andet forebygge konflikter om, hvordan kontrakt- og udbudsvilkår skal fortolkes. KL kan bistå med at udarbejde kontrakten eller give dialogbaseret rådgivning om den kontrakt, kommunen selv udarbejder. Rådgivningen inddrager endvidere de relevante EU-regler på arbejdsmarkedsområdet.

Virksomhedsoverdragelse
Når et udbud berører medarbejdere, skal kommunen håndtere en række problemstillinger i forhold til virksomhedsoverdragelsesloven – blandt andet i forhold til udbudsmateriale og kontrakt. Reglerne om at informere og inddrage medarbejdere stiller krav til, hvordan kommunen tilrettelægger udbudsprocessen. KL kan bistå kommunen med at håndtere disse hensyn på en god og professionel måde.

Kontraktretlige forhold over for selvejende institutioner
Kommunen kan stå over for en række komplicerede juridiske spørgsmål i forholdet til de selvejende institutioner – fx i forbindelse med, at selvejende institutioner bliver sammenlagt, nedlagt, kommunaliseret eller overgår til privat drift. Jura og EU kan yde bistand med at udarbejde eller fortolke blandt andet driftsoverenskomster, vedtægter og dokumenter om fast ejendom.

Annonce
Annonce

Annonce