Indhold

HR, ledelse og arbejdsmiljø

KL tilbyder en bred vifte af oplæg og facilitering - fx:

Oplæg om ledelse og arbejdsgiverrollen
Kunne et indlæg om KL’s syn på arbejdsgiverrollen og ledelse være et relevant indspark i jeres debat?

Oplæg om distanceledelse
Hvordan udøver man hensigtsmæssigt ledelse, når leder og medarbejder er fysisk langt fra hinanden?

Oplæg om områdeledelse
Hvordan kan man optimere områdeledelse?

Oplæg om ledelse, effektivisering og organisationsudvikling
Hvad er de nye tendenser indenfor ledelse og organisationsudvikling, og hvordan kan I bruge den viden til at udvikle og effektivisere jeres organisation?

Oplæg om arbejdsmiljø og trivsel
Vil I høre KL’s vinkel på en given arbejdsmiljøudfordring eller står i overfor en opfølgning på jeres trivselsmåling og har behov for et indspil og tværgående viden og inspiration om sådanne processer?

Oplæg om social kapital og relationel koordinering
Kunne I tænke jer ny viden om arbejdet med Social kapital og/eller relationel koordinering – grundlæggende at blive udfordret på, hvordan i kan styrke samarbejdet om kerneopgaven?

Oplæg om strategisk kompetenceudvikling
Vil I høre mere om hvordan i kan arbejde strategisk med kompetenceudvikling? Eller vil I vide mere om, hvordan I kan anvende Kompetencefonden og andre tilbud?

Oplæg om Innovation
Hvordan styrker man arbejdet med innovation og hvordan sikrer man, at de innovative idéer fastholdes i organisationen?

Oplæg om Tillid og motivation
Hvorfor er tillid og motivation så vigtigt i arbejdslivet, og hvad er kommunernes erfaringer med at arbejde med tillid?

Oplæg om nedbringelse af sygefravær
Vil I have indsigt i og hører erfaringer fra andre kommuners indsats for at nedbringe sygefraværet og ikke mindst KL’s overvejelser om samme?

Oplæg om samskabelse og inddragelse af frivillige
Er øget samskabelse og inddragelse frivillige en del af vejen til øget service i jeres kommune? Hvordan leder man frivillige?

Oplæg om proces- og netværksfacilitering
Har I behov for at etablere et leder-netværk, for procesbistand til et forløb eller et ønske om at få faciliteret andre typer netværk i jeres kommune eller måske på tværs af kommuner?

Hvis du vil vide mere
Kontakt Marie Ramskov Balch, 3370 3089, marb@kl.dk

Annonce
Annonce

Annonce