Indhold

Bedre til ord, tal og IT

I 2015 gennemførte KL og FOA et pilotprojekt om kursustilbud til medarbejdere med læse-, skrive-, regne-, IT-behov. Projektet udvides nu til at omfatte 3F samt at 10 nye kommuner inviteres ind.

Baggrund
Manglende grundlæggende færdigheder indenfor læsning, stavning, regning og IT udgør en alvorlig hindring i det daglige arbejdsliv på stort set alle typer kommunale arbejdspladser i dag. Og ansatte, som mangler sådanne almene færdigheder vil have vanskeligt ved at klare morgendagens arbejdsmæssige udfordringer, herunder deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteter.

Udvidet pilotprojekt
KL og FOA har besluttet at forlænge og udvide pilotprojektet yderligere et års tid, således at kommuner, som allerede er med i projektet kan fortsætte, samt at projektet udvides med yderligere 10 kommuner samt at ansatte på 3F’s område også omfattes.

Fokus på medarbejdernes deltagelse
Erfaringerne viser, at det kan være svært at motivere medarbejderne til at deltage i undervisning i disse fag. Det skyldes dels at vanskeligheder med at læse, skrive, regne og bruge IT desværre stadig er ømtålelige emner for lederen og medarbejderne selv at berøre. Dels er der mange medarbejdere, som ikke umiddelbart bliver tiltrukket af længere kursusforløb, der primært foregår stillesiddende på skolebænken.

For at få flest muligt medarbejdere til at deltage i et kursusforløb, kræver det således en indsats fra flere parter. Pilotprojektet er blevet procesevalueret af The Nudging Company (TNC), som har givet en række anbefalinger ("Den ideelle proces") til udrulningen af projektet i større skala. Ligeledes har TNC udarbejdet fire guides til forskellige roller i projektet samt en pjece til medarbejdere. Materialet kan findes i boksene til højre.

Kontakt
Er du interesseret i at høre nærere om projektet, er du velkommen til at kontakte Sanne Brønserud Larsen, sla@kl.dk eller Kirstine Hougaard, kih@kl.dk.

Bedre til ord, tal og IT

Annonce
Annonce

Annonce