Indhold

Sygefravær

Stort set alle danske arbejdspladser har en sygefraværspolitik. Det er der god grund til. For en ændring i det gennemsnitlige sygefravær på bare få dage har stor effekt på organisationen internt og eksternt.

Der findes mange og velprøvede metoder og redskaber til at nedbringe sygefraværet. Nogle af dem, kan du læse om her.

Artikler

 • 17.08.17

  KL biintervenerer i ankesag i Østre Landsret om retten til modregning af mistet sygedagpenge-refusion som følge af en medarbejders manglende medvirken i sygedag-pengesagen

  Retten i Nykøbing Falster har den 4. juli 2017 afsagt dom i en sag, hvor Vordingborg Kommune havde mistet dagpengerefusion for en sygemeldt medarbejder, som uden rimelig grund havde undladt at indsende fornøden dokumentation til Jobcentret. Som følge heraf modregnede arbejdsgiveren tabet i medarbejderens løn. Retten fandt imidlertid ikke at arbejdsgiveren var berettiget hertil. Vordingborg Kommune har som arbejdsgiver anket dommen. KL har, da sagen er principiel, besluttet at biintervenere i ankesagen ved Østre Landsret.

 • 16.05.17

  Sygefraværet falder i kommunerne

  Sygefraværet blandt de kommunalt ansatte er igen faldende efter sidste års svage stigning. Især blandt lærerne er sygefraværet faldet.

 • 17.11.16

  Landsretsdom om ret til fravær i forbindelse med en speciallægeundersøgelse

  Østre Landsret har i en dom afsagt den 31. oktober 2016 slået fast, at lægeundersøgelser så vidt muligt skal placeres udenfor arbejdstiden. I den konkrete sag, hvor medarbejderen ikke havde haft mulighed for at lægge undersøgelsen udenfor arbejdstiden, og hvor der var væsentlig ubehag forbundet med undersøgelsen både og efter, kom retten ud fra en konkret vurdering til, at medarbejderen havde ret til løn under fraværet. KL mener ikke dommen ændrer på gældende praksis.

Annonce
Annonce

Annonce