Indhold

Vi forhandler nye overenskomster i 2018

De gældende overenskomster og aftaler blev indgået i 2015, og udløber med udgangen af marts 2018. Forhandlingerne om de nye overenskomster skal efter forhandlingskalenderen være afsluttet inden udgangen af februar 2018.

Nyheder

KL´s krav på det generelle område

Her kan du læse den samlede udgave af KL´s krav på det generelle område. Det er denne udgave KL bruger, når der udveksles krav med Forhandlingsfællesskabet.

KL´s hovedkrav

Her kan du læse mere om KL´s hovedkrav i en kort version.

Annonce
Annonce

Annonce