Indhold

13.06.12 13:17

Lovene om obligatorisk digital selvbetjening og digital post er vedtaget

Folketinget har vedtaget den første lov om obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at det fra 1. december 2012 er obligatorisk for borgerne at betjene sig selv digitalt på udvalgte områder. Folketinget har også vedtaget Lov om Offentlig Digital post, der automatisk giver alle virksomheder en digital postkasse i løbet af 2013 og borgere en digital postkasse fra d. 1. november 2014. Desuden får breve i Digital post den samme retsvirkning som papirbreve fra 1. juli 2012.

Obligatorisk digital selvbetjening

KL og Regeringen er enige om at gøre det obligatorisk for de borgere, der kan, at betjene sig selv digitalt. Formålet er at øge borgernes anvendelse af digital selvbetjening og derved realisere et betydeligt besparelsespotentiale. Digital selvbetjening gøres via lov gradvist obligatorisk for borgerne. Første bølge af serviceområder, der omfattes, indføres 1. december 2012 og omfatter ansøgning om plads i dagtilbud, skole, SFO, ansøgning om  nyt sundhedskort og meddelelse om flytning. Herefter omfattes nye serviceområder hvert år frem mod 2015.

Kommunerne skal derfor inden 1. december 2012 have brugervenlige løsninger på de serviceområder, der gøres obligatoriske. Løsningerne skal stilles til rådighed på egen hjemmeside og på borger.dk. KL anbefaler, at kommunen allerede nu igangsætter indkøb af løsninger, hvis kommunen ikke allerede har dem. Desuden anbefales det fortsat at have fokus på organiseringen af  borgerbetjeningen, så den understøtter flytningen, af borgernes henvendelser fra mail, personligt fremmøde og telefon til digital selvbetjening via en tilpasning i betjening af kommunens kommunikationskanaler. Målet er generelt, at 80% af borgerne kan flyttes til digital selvbetjening, men for nogen områder er det justeret i henhold til en konkret vurdering af målgruppens parathed på det givne område.

Implementeringen af første bølge og – forventeligt – 13 områder i anden bølge kan frigøre 41 mio. kr. i kommunerne i 2013 og 255 mio. kr. i 2014, jf. endvidere aftale om kommunernes økonomi 2013

Digital post

Med Lov om Offentlig Digital post får alle borgere en digital postkasse fra 1. november 2014, som alle offentlige myndigheder kan sende al post til. Det samme gælder for virksomheder, hvor loven træder i kraft i 2013. Datoen kendes her endnu ikke. Med loven sikres også retsvirkningen af digitale breve allerede fra 1. juli 2012.

I dag har kommunerne kun mulighed for at sende breve digitalt til borgerne, såfremt borgerne selv har tilmeldt sig at modtage post fra det offentlige i Digital post eller e-Boks. Fra ultimo 2014 kan kommunerne sende alt post som fx afgørelser til borgerens digitale postkasse, som i modsætning til i dag oprettes automatisk. Dog vil borgere med fx manglende it-færdigheder kunne framelde sig postløsningen via personligt fremmøde i kommunerne og dermed fortsat modtage post på papir.

Se også

Ændringen i digitale breves retsvirkning pr. 1. juli 2012 gør, at de digitale breve sidestilles med breve, der sendes med traditionel post.  Kommunerne skal derfor etablerer den fornødne tekniske infrastruktur, så de kan kommunikere digitalt med borgere og virksomheder. Desuden er det vigtigt, at kommunen arbejder for, at borgerne allerede nu bringes over på Digital post, da der er betydelige besparelser at hente på porto og optimering af sagsgange, jf. endvidere aftale om kommunernes økonomi 2013.

Implementeringen af Lov om Offentlig Digital post bidrager til en effektivisering på 212 mio. kr. i 2013 stigende til 547 mio. kr. i 2015 i kommunerne, herunder 103 mio. kr. i porto og materialer i 2013, jf. endvidere aftale om kommunernes økonomi 2013.

Hvis du vil vide mere

Se også

Læs mere om lovgivningen og hvad kommunerne skal gøre på www.kl.dk/obligatoriskselvbetjening og på www.kl.dk/digitalpost. Læs mere om de økonomiske konsekvenser i de kommende budgetvejledningsskrivelser for 2013.

Kontaktperson i KL
Obligatorisk digital selvbetjening: Anne Kathrine Fjord-Marschall, akf@kl.dk, 33703797/51901720.
Digital post: Thomas Mørk Glintborg, tmg@kl.dk, 28982082.

Se også

Annonce

Annonce

Annonce